Trang chủSep_Path.pngDoanh nghiệpSep_Path.pngVai trò người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Vai trò người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Thứ tư, 16/05/2018
625

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thay đổi nhiều nội dung trong quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, luật sư xin chia sẻ và phân tích một số quy định nổi bật góp phần giúp các doanh nhân nắm bắt được quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật và vai trò của chức danh này trong các hoạt động của công ty.

Vai trò người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng Tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Nói một cách dễ hiểu thì người đại diện theo pháp luật sẽ thay mặt doanh nghiệp giải quyết các vấn đề phát sinh. Tuy nhiên người đại diện này không nhất thiết phải là thành viên, cổ đông công ty hay là chủ sở hữu. Doanh nghiệp có thể thuê người đại diện có đủ năng lực trình độ để giải quyết công việc. Việc thuê người đại diện phải được sự đồng ý cho phép của chủ sở hữu, hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên.

Theo quy định mới nhất của luật doanh nghiệp 2014 và xét theo yêu cầu công việc của nhiều doanh nghiệp thì một doanh nghiệp có thể có nhiều người đại diện chứ không phải chỉ có một như trước đây. Nhu cầu và khối lượng công việc ngày càng nhiều, giải quyết vấn đề nhiều khi cần phải có sự am hiểu chuyên sâu riêng, vì thế có nhiều người đại diện, sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết nhanh và hiệu quả hơn đặc biệt là ở những doanh nghiệp lớn.

Đồng thời một cá nhân cũng có thể làm đại diện cho nhiều doanh nghiệp, mở rộng phạm vi kinh doanh của cá nhân. Tuy nhiên cũng lưu ý các trường hợp đang làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đang có vấn đề tranh chấp, nợ thuế hay có vướng mắc khác không được quyền thành lập doanh nghiệp mới. Nếu bị phát hiện  gian dối tùy theo mức độ sẽ có mức xử phạt cụ thể. 

Trường hợp bạn tham khảo nội dung bài viết chỉ nhằm tìm hiểu các phân tích, tóm lược về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thì bạn hãy tham khảo thêm nội dung luật sư chia sẻ dưới đây.

Số lượng người đại diện trong doanh nghiệp được ghi nhận cụ thể trong điều lệ, doanh nghiệp khi làm thủ tục đăng ký hay thay đổi người đại diện phải có thông báo kèm theo hồ sơ thay đổi cần thiết gửi lên cơ quan đăng ký kinh doanh trực tiếp quản lý.

Trường hợp vì lý do cá nhân hay vì các lý do khác mà người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp không thể ở Việt Nam hay trực tiếp ký giấy tờ giải quyết công việc thì có thể làm ủy quyền cho một người khác. Nội dung hợp đồng ủy quyền phải nêu rõ phạm vi và thời gian ủy quyền. Các trường hợp vượt quá số ngày hay phạm vi ủy quyền thực hiện theo quy định tại điều 13 luật doanh nghiệp 2014.