Trang chủSep_Path.pngDịch vụ luật sưSep_Path.pngTư vấn thủ tục và mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tư vấn thủ tục và mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thứ ba, 10/04/2018
372

Năm 2017, thủ tục xin cấp mới, cấp lại, sửa đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất áp dụng theo thông tư 24/2014/TT-BTNMT với hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ theo biểu mẫu trong phụ lục thông tư này. Công ty Luật Trí Nam xin chia sẻ mẫu đơn xin cấp mới chứng nhận quyền sử dụng đất và kinh nghiệm thực hiện xin cấp sổ đỏ tại phòng đăng ký đất đai Sở tài nguyên môi trường.

Tư vấn thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhânh

Phân loại mẫu đơn xin cấp mới, sửa đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

1. Xin cấp giấy CNQSDĐ lần đầu sử dụng mẫu 04a/ĐK

>> Tải mẫu 04a/ĐK đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trong mẫu đơn 04a/ĐK luật sư đã chia sẻ cách điền thông tư tại phần cuối của văn bản.

2. Sang tên sổ đỏ sử dụng mẫu 01a/CN và 01b/TC

>> Tải mẫu 01a/CN đơn xin cấp mới GCNQSDĐ của cá nhân

>> Tải mẫu 01b/TC đơn xin cấp mới GCNQSDĐ của tổ chức

Lưu ý nguồn gốc, thời điểm tạo lập nhà ở, sử dụng đất ở trong mẫu 01b/TC: ghi rõ nguồn gốc và thời điểm tạo lập nhà ở, đất ở thông qua các hình thức như xây dựng mới, nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, được tặng cho; nếu có nguồn gốc khác thì ghi cụ thể nguồn gốc đó và thời điểm bắt đầu  sở hữu nhà ở và thời điểm sử dụng đất ở.

3. Xin cấp GCNQSDĐ do sửa đổi thông tin, xin cấp lại sử dụng mẫu 10/ĐK

>> Tải mẫu 10/ĐK đơn xin cấp lại, sửa đổi GCNQSDĐ

 

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

2. Bản photocopy sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân. Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng và đủ điều kiện được sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở tại Việt Nam theo quy định tại Điều 66, 67 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP;

3. Bản sao chứng thực giấy tờ về quyền sử dụng đất (nếu có);

4. Bản sao chứng thực giấy tờ về tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Quy định này (nếu có tài sản và có yêu cầu chứng nhận quyền sở hữu);

5. Sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ quy định tại điểm d khoản này đã có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng);

6. Văn bản ủy quyền nộp hồ sơ hoặc nhận Giấy chứng nhận (nếu có);

7.Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật (nếu có);

8.Tờ khai nộp lệ phí trước bạ nhà, đất;

9. Đơn đề nghị được ghi nợ tiền sử dụng đất, ghi nợ lệ phí trước bạ (đối với trường hợp chưa có khả năng tài chính để nộp tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ).

Hồ sơ được nộp tại UBND xã/ phường nơi có đất. UBND xã/phường nơi có đất xem xét nguồn gốc đất, nhà ở và công trình trên đất xác nhận vào đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, niêm yết công khai tại trụ sở UBND trong thời gian 15 ngày. Sau đó UBND xã/phường nơi có đất lập Tờ trình kèm theo hồ sơ gửi UBND cấp huyện (qua Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện) đề nghị cấp Giấy chứng nhận;

 

Các bước thực hiện thủ tục xin cấp, xin cấp lại, sửa đổi GCNQSDĐ

1. Thủ tục xin xác nhận của UBND xã phường vào đơn xin cấp GCNQSDĐ lần đầu

Bước 1: Người xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa UBND xã, phường, thị trấn trong giờ hành chính các ngày trong tuần.

Bước 2: Cán bộ địa chính phường – xã, thị trấn kiểm tra tính đầy đủ

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận viết biên nhận trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Theo lịch trên giấy hẹn người xin xác nhận vào đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến Bộ phận một cửa UBND xã, phường, thị trấn trong giờ hành chính các ngày trong tuần để nhận kết quả.

 

Các bước xin cấp GCNQSDĐ tại văn phòng đăng ký đất đai

Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau đó:

1. Trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì chuẩn bị hồ sơ, dự thảo Tờ trình của Phòng Tài nguyên và Môi trường, dự thảo Quyết định của UBND cấp huyện, viết Giấy chứng nhận và gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra.

2. Phòng Tài nguyên môi trường tiếp nhận hồ sơ từ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; thực hiện kiểm tra hồ sơ và trình UBND cấp huyện ký Quyết định công nhận quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận.

3. Sau khi UBND cấp huyện ký Quyết định công nhận quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận, trong thời hạn không quá (02) ngày làm việc, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện có trách nhiệm: Gửi số liệu địa chính, tài sản gắn liền với đất đến Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Căn cứ vào thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất, Người đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính và nhận Giấy chứng nhận theo quy định.

 

Thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) do chuyển nhượng

Việc sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện nay có 02 dạnh chính đó là: sang tên cho người mới đồng thời với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới và sang tên không đồng thời với việc cấp giấy chứng nhận mới(đính chính vào trang 4 của giấy chứng nhận).

Người thực hiện việc sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  nộp hồ sơ tại UBND cấp Quận/huyện nơi có đất. Sau 15 ngày thì UBND sẽ có Thông báo yêu cầu công dân đi nộp các loại thuế và phí nhà nước. Sau khi nộp các nghĩa vụ tài chính trên Công dân nộp lại hồ sơ kèm theo chứng từ nộp các nghĩa vụ tài chính trên tại UBND cấp Quận/huyện nơi có đất. Sau 10 ngày làm việc thì UBND sẽ cấp sổ mới đứng tên người nhận chuyển nhượng.

Trên đây là một số hướng dẫn thủ tục về đất đai của luật sư, mọi yêu cầu hỗ trợ ngay hôm nay quý vị hãy liên hệ chúng tôi theo thông tin

Công ty Luật Trí Nam

Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 19006196

Đ/c: Tầng 5, tòa nhà 227 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội