Trang chủSep_Path.pngTrợ giúp pháp lýSep_Path.pngThủ tục khởi kiệnSep_Path.pngTư vấn thủ tục khiếu nại cho người lao động

Tư vấn thủ tục khiếu nại cho người lao động

Thứ hai, 07/01/2019
315

Thủ tục khiếu nại của người lao động được điều chỉnh bởi Nghị định 119/2014/NĐ-CP quy định về khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động. Khi có tranh chấp xảy ra, người lao động có thể khiếu nại bằng hình thức gửi đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại theo luật định.

Tư vấn điều kiện thủ tục khiếu nại của người lao động 2019

Điều kiện cần đáp ứng khi thực hiện thủ tục khiếu nại

1. Đơn khiếu nại phải ghi rõ thời gian; tên, địa chỉ của Người lao động và tên, địa chỉ của tổ chức, cơ quan hoặc cá nhân bị khiếu nại; nội dung; lý do; tài liệu liên quan; và yêu cầu giải quyết khiếu nại.

2. Người lao động  phải ký tên hoặc điểm chỉ vào đơn khiếu nại. Trường hợp khiếu nại trực tiếp thì người tiếp nhận khiếu nại sẽ hướng dẫn người lao động viết đơn hoặc ghi lại nội dung khiếu nại và Người lao động phải ký tên vào văn bản này.

3. Người lao động có thể khiếu nại lần 1 lên Người sử dụng lao động, lần 2 lên Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi Người sử dụng lao động đặt trụ sở chínhhoặc khởi kiện đến tòa án theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự. Nếu không đồng ý với phán quyết có thể khiếu nại tiếp theo Luật Khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án tại Tòa án theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính.

4. Người lao động có quyền tự mình hoặc ủy quyền cho người khác khiếu nại khi có căn cứ cho rằng người sử dụng lao động có quyết định hoặc hành vi trái luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 1 là Người sử dụng lao động.

 

Thời gian giải quyết khiếu nại của người lao động

Thời gian giải quyết khiếu nại lần 1 là không quá 30 ngày, đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý. Đối với vùng sâu, vùng xa thì thời hạn giải quyết là không quá 45 ngày, đối với vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý.

Nếu Người lao động không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần 1 hoặc quá thời hạn giải quyết khiếu nại lần 1 mà vẫn không được giải quyết thì Người lao động có quyền khiếu nại lần 2 đến Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi Người sử dụng lao động đặt trụ sở chính hoặc khởi kiện đến tòa án theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Nếu người lao động vẫn không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 hoặc quá thời gian giải quyết khiếu nại lần 2 thì Người lao động có quyền khiếu nại theo Luật Khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án tại Tòa án theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính.

Thời hiệu khiếu nại lần 1 là 180 ngày kể từ ngày Người lao động nhận hoặc biết được hành vi, quyết định của Người sử dụng lao động. Thời hiệu khiếu nại lần 2 là 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần 1 hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần 1 mà Người lao động không đồng ý với quyết định này.

 

Quyền được biết, đọc, sao chụp, sao chép tài liệu, chứng cứ

Nghị định 119/2014/NĐ-CP cho phép Người lao động được biết, đọc, sao chụp, sao chép tài liệu, chứng cứ do người giải quyết khiếu nại thu thập để giải quyết khiếu nại, ngoại trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước hoặc bí mật của Người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật; yêu cầu người giải quyết khiếu nại áp dụng biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn hậu quả có thể xảy ra do việc thi hành quyết định, hành vi bị khiếu nại; đưa ra chứng cứ về việc khiếu nại và giải trình ý kiến của mình về chứng cứ đó.

 

Quyền rút khiếu nại của người lao động

Người lao động có quyền rút khiếu nại bất cứ thời điểm nào bằng đơn có chữ ký hoặc điểm chỉ gửi đến người giải quyết khiếu nại. Căn cứ vào yêu cầu của các bên cơ quan giải quyết khiếu nại sẽ ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ việc theo quy định.

Những vấn đề còn thắc mắc trong lĩnh vực lao động, hãy liên hệ trực tiếp tới tổng đài tư vấn pháp luật lao động 19006196 của Công ty Luật Trí Nam để được giải đáp nhanh nhất.