Trang chủSep_Path.pngTrợ giúp pháp lýSep_Path.pngThủ tục khai nhận thừa kếSep_Path.pngTu vấn lập di chúc của người bị hạn chế về thể chất

Tu vấn lập di chúc của người bị hạn chế về thể chất

Thứ hai, 07/01/2019
646

Chào luật sư, tôi có một người em không biết chữ do bị mù bẩm sinh, xin hỏi luật sư nếu em tôi muốn lập di chúc thì pháp luật quy định trường hợp này di chúc được lập phải đáp ứng các điều kiện gì mới có hiệu lực pháp luật?

Tu vấn lập di chúc của người bị hạn chế về thể chất

Luật sư xin trợ giúp cho bạn như sau

Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ được pháp luật quy định chặt chẽ hơn so với các trường hợp khác. Bởi họ là những người, chủ thể đặc biệt cần được pháp luật chú ý để điểu chỉnh những quy định sao cho phù hợp.

Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc người không biết chữ phải được lập thành văn bản có người làm chứng và phải có công chứng, chứng thực của ủy ban nhân dân xã, phường hoặc thị trấn, hay cơ quan công chứng. Di chúc bằng văn bản do người làm chứng ghi phải phản ánh đúng, đầy đủ ý chí của người lập di chúc và phải đọc lại cho người lập di chúc nghe hoặc được người lập di chúc xem lại, sau đó, người lập di chúc ký hoặc điểm chỉ vào di chúc trước mặt những người làm chứng. Những người làm chứng cùng ký vào di chúc, xác nhận việc lập di chúc bằng văn bản và xác nhận chữ ký của người lập di chúc. Quy định nhằm bảo vệ những người bị thiểu năng về thể chất hoặc những người không biết chữ, nhưng minh mẫn, sáng suốt và hoàn toàn tự nguyện trong việc lập di chúc. Di chúc lập ra phải bảo đảm chính xác, đúng với ý nguyện của người lập di chúc.

Mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc trừ những trường hợp sau: quy định tại Điều 656 Bộ luật dân sự: Di chúc bằng văn bản có người làm chứng. Người làm chứng cho việc lập di chúc.

1.Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc;

2.Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan với nội dung di chúc;

3.Người chưa đủ 18 tuổi, người không có năng lực hành vi dân sự.

Trường hợp người lập di chúc không thể tự mình lập bản di chúc:

Người lập di chúc không thể tự mình viết bản di chúc thì có thể nhờ người khác viết, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

Viêc lập di chúc phải tuân theo quy định tại điều 653 và 654 của Bộ luật dân sự.

Người đã thành niên có quyền lập di chúc, trừ trường hợp người đó bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức và làm chủ hành vi của mình. Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý - Điều 647 Bộ luật dân sự .

Có thể thấy các trường hợp người lập di chúc bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, cũng như người chưa đủ 15 tuổi theo quy định của pháp luật dù có lập di chúc bằng hình thức nào cũng sẽ không có hiệu lực pháp luật!

Căn cứ khoản 3 điều 652 Bộ luật dân sự  “di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực”

Có thể thấy rằng di chúc của người bị hạn chế về thể chất được pháp luật quy định chặt chẽ hơn so với các trường hợp khác. Chính bởi sự khiếm khuyết của họ có thể bị kẻ gian lợi dụng. Nhằm đảm bảo quyền lợi của người lập di chúc đạt mức cao nhất mà pháp luật cũng quy định cụ thể hơn về người làm chứng cho việc lập di chúc tại điều 654 Bộ luật dân sự .

Mọi thắc mắc bạn đọc có thể liên hệ trực tiếp tới tổng đài tư vấn pháp luật 19006196 để được giải đáp kịp thời. Tổng đài tư vấn pháp luật của Công ty Luật Trí Nam luôn sẵn sàng giúp bạn!