Trang chủSep_Path.pngHợp đồngSep_Path.pngTư vấn giải quyết hợp đồng thuê nhà khi nhà bị chủ bán

Tư vấn giải quyết hợp đồng thuê nhà khi nhà bị chủ bán

Thứ tư, 31/01/2018
284

Chào luật sư, xin hỏi khi chủ nhà bán nhà thì người thuê nhà như tôi sẽ được giải quyết các quyền lợi như thế nào liên quan đến hợp đồng thuê nhà tôi đã ký với chủ nhà trước đấy. Xin luật sư tư vấn giúp tôi.

Tư vấn giải quyết hợp đồng thuê nhà khi nhà bị chủ bán

Chào bạn, trường hợp của bạn thì người thuê nhà có được tiếp tục thuê nhà khi chủ nhà bán nhà cụ thể:

Căn cứ luật nhà ở năm 2014 tại điều 133 quyền tiếp tục thuê nhà ở như sau :

1. Trường hợp chủ sở hữu nhà ở chết mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng. Người thừa kế có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà ở đã ký kết trước đó, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Trường hợp chủ sở hữu không có người thừa kế hợp pháp theo quy định của pháp luật thì nhà ở đó thuộc quyền sở hữu của Nhà nước và người đang thuê nhà ở được tiếp tục thuê theo quy định về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

2. Trường hợp chủ sở hữu nhà ở chuyển quyền sở hữu nhà ở đang cho thuê cho người khác mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng; chủ sở hữu nhà ở mới có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà ở đã ký kết trước đó, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

3. Khi bên thuê nhà ở chết mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì người đang cùng sinh sống với bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng thuê nhà ở, trừ trường hợp thuê nhà ở công vụ hoặc các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Điều 127. Mua bán nhà ở đang cho thuê, Luật nhà ở 2014 quy định trường hợp mua bán nhà ở đang cho thuê như sau:

1. Trường hợp chủ sở hữu bán nhà ở đang cho thuê thì phải thông báo bằng văn bản cho bên thuê nhà ở biết về việc bán và các điều kiện bán nhà ở; bên thuê nhà ở được quyền ưu tiên mua nếu đã thanh toán đầy đủ tiền thuê nhà cho bên cho thuê tính đến thời điểm bên cho thuê có thông báo về việc bán nhà cho thuê, trừ trường hợp nhà ở thuộc sở hữu chung; trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bên thuê nhà ở nhận được thông báo mà không mua thì chủ sở hữu nhà ở được quyền bán nhà ở đó cho người khác, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác về thời hạn.

2. Trường hợp bán nhà ở đang cho thuê thuộc sở hữu nhà nước thì thực hiện theo quy định tại Mục 2 Chương VI của Luật này."

Theo các căn cứ trên, bên thuê nhà vẫn có thể tiếp tục hợp đồng thuê nhà như trước và bên thứ ba sau khi mua căn nhà đang cho thuê ấy phải  có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà đó với bên thuê nhà.

Mọi thắc mắc bạn đọc có thể liên hệ trực tiếp tới tổng đài tư vấn pháp luật 19006196 để được giải đáp kịp thời. Tổng đài tư vấn pháp luật của Công ty Luật Trí Nam luôn sẵn sàng giúp bạn!