Trang chủSep_Path.pngTrợ giúp pháp lýSep_Path.pngThủ tục xin giấy phép đầu tưSep_Path.pngThủ tục xin chấp thuận của Bộ công thương khi đăng ký hoạt động mua bán hàng hóa

Thủ tục xin chấp thuận của Bộ công thương khi đăng ký hoạt động mua bán hàng hóa

Thứ hai, 07/01/2019
178

Từ 15/01/2018 chỉ phải xin ý kiến chấp thuận của Bộ công thương đối với trường hợp công ty vốn nước ngoài đăng ký thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa. Với vái trò công ty chuyên dịch vụ xin giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa cho công ty nước ngoài, Luật Trí Nam xin hướng dẫn chi tiết việc Xin chấp thuận của Bộ công thương khi đăng ký hoạt động mua bán hàng hóa để nhà đầu tư tham khảo.

Thủ tục xin chấp thuận của Bộ công thương khi đăng ký hoạt động mua bán hàng hóa

Trường hợp phảilấy ý kiến Bộ Công Thương, bộ quản lý ngành khi cấp giấy phép kinh doanh cho công ty nước ngoài

a) Lấy ý kiến Bộ Công Thương, bộ quản lý ngành trước khi cấp, điều chỉnh Giấy phép kinh doanh các hoạt động quy định tại điểm c khoản 1 Điều 5 Nghị định 09;

b) Lấy ý kiến Bộ Công Thương trước khi cấp, điều chỉnh Giấy phép kinh doanh các hoạt động quy định tại các điểm b, d, đ, e, g, h và i khoản 1 Điều 5 Nghị định 09;

c) Lấy ý kiến Bộ Công Thương trước khi cấp, điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

 

Căn cứ xem xét chấp thuận cấp Giấy phép kinh doanh của Bộ công thương

Bộ Công Thương, bộ quản lý ngành căn cứ vào nội dung sau để xem xét chấp thuận cấp Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp quy định tài khoản 2, 3 và 4 Điều 9 Nghị định này:

1. Sự phù hợp với quy hoạch, chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực của vùng, quốc gia.

2. Tiến trình đàm phán mở cửa thị trường của Việt Nam.

3. Nhu cầu mở cửa thị trường của Việt Nam.

4. Chiến lược hợp tác với đối tác nước ngoài của Việt Nam.

 

Căn cứ để công ty nước ngoài giải trình điều kiện xin cấp giấy phép kinh doanh

- Hoạt động mua bán hàng hóa của doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành;

- Hoạt động mua bán hàng hóa của doanh nghiệp phù hợp với mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước trong cùng lĩnh vực hoạt động;

- Hoạt động mua bán hàng hóa của doanh nghiệp khả năng tạo việc làm cho lao động trong nước;

- Hoạt động mua bán hàng hóa của doanh nghiệp khả năng và mức độ đóng góp cho ngân sách nhà nước.

- Hoạt động mua bán hàng hóa của doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định về thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa

+ Công ty vốn nước ngoài đã có quyền xuất khẩu, được xuất khẩu: Hàng hóa mua tại Việt Nam; hàng hóa do tổ chức kinh tế đó đặt gia công tại Việt Nam và hàng hóa nhập khẩuhợp pháp vào Việt Nam ra nước ngoài và khu vực hải quan riêng, theo các điều kiện sau:

Một là, hàng hóa xuất khẩu không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu; danh mục hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu; danh mục hàng hóa không được quyền xuất khẩu trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

Hai là, đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc danh mục hàng hóa xuất khẩu theo giấy phép, theo điều kiện, Công ty vốn nước ngoài phải có giấy phép hoặc đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

+ Công ty vốn nước ngoài đã có quyền nhập khẩu, được nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài và khu vực hải quan riêng vào Việt Nam, theo các điều kiện sau:

Một là, hàng hóa nhập khẩu không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu; danh mục hàng hóa tạm ngừng nhập khẩu; danh mục hàng hóa không được quyền nhập khẩu trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

Hai là, đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu theo giấy phép, theo điều kiện, Công ty vốn nước ngoài phải có giấy phép hoặc đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

+ Thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa để thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý xuất nhập khẩu.

+ Công ty vốn nước ngoài đã có quyền phân phối bán buôn, quyền phân phối bán lẻ, được bán buôn, bán lẻ hàng hóa sản xuất tại Việt Nam và hàng hóa nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam.

+ Đối với lĩnh vực đầu tư kinh doanh có điều kiện, Công ty vốn nước ngoài được thực hiện hoạt động kinh doanh khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.