Trang chủSep_Path.pngTrợ giúp pháp lýSep_Path.pngThủ tục đăng ký kinh doanhSep_Path.pngThủ tục thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do thừa kế cổ phần với Sở Kế hoạch Đầu tư

Thủ tục thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do thừa kế cổ phần với Sở Kế hoạch Đầu tư

Thứ sáu, 22/02/2019
100

Công ty tôi là công ty cổ phần vừa thành lập được hơn 1 năm, cổ đông sáng lập mất và để lại cổ phần cho con trai và đã làm xong thủ tục khai nhận thừa kế, giờ công ty tôi cần làm thủ tục gì với Sở Kế hoạch – Đầu tư?

Luật Trí Nam xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:
Theo Điều 126 Luật Doanh nghiệp 2014, trường hợp cổ đông là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của cổ đông đó là cổ đông của công ty, do đó con trai của cổ đông sáng lập sau khi làm xong thủ tục khai nhận thừa kế đương nhiên là cổ đông của công ty.
Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần và nộp cho Phòng Đăng ký kinh doanh tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp. 
Trước đây, khi thay đổi thông tin cổ đông sáng lập doanh nghiệp phải thông báo với Sở Kế hoạch & Đầu tư trong thời hạn 10 ngày làm việc, tuy nhiên từ khi Nghị định 108/2018/NĐ-CP có hiệu lực ngày 10/10/2018, công ty chỉ làm thủ tục thay đổi thông tin cổ đông sáng lập trong trường hợp cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Do đó công ty bạn không cần làm thủ tục thay đổi thông tin cổ đông sáng lập với Sở Kế hoạch & Đầu tư  (Theo Khoản 16 Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi nội dung Điều 51 Nghị định 78/2015/NĐ-CP).
 
Trên đây là tư vấn của Luật Trí Nam, mọi thắc mắc xin liên hệ luật sư để được giải đáp.