Trang chủSep_Path.pngTrợ giúp pháp lýSep_Path.pngThủ tục đăng ký kinh doanhSep_Path.pngThủ tục thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn do thừa kế

Thủ tục thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn do thừa kế

Thứ bảy, 23/02/2019
110

Người thừa kế vốn góp phải được sự chấp thuận của Hội đồng thành viên không? Công ty phải thực hiện thủ tục Thông báo thay đổi thành viên với Sở Kế hoạch và Đầu tư không? Người thừa kế không muốn trở thành thành viên công ty thì xử lý như thế nào?

Người thừa kế vốn góp phải được sự chấp thuận của Hội đồng thành viên không?

Luật Doanh nghiệp có quy định, trong công ty TNHH, trường hợp thành viên là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của thành viên đó là thành viên của công ty (Điều 54 Luật Doanh nghiệp 2014). Do đó sau khi người thừa kế hoàn thành thủ tục khai nhận thừa kế thì người đó trở thành thành viên của công ty mà không cần sự chấp thuận của Hội đồng thành viên.
 
Công ty phải thực hiện thủ tục Thông báo thay đổi thành viên với Sở Kế hoạch và Đầu tư không?
Công ty phải thông báo với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục thừa kế.
 
Thủ tục Thông báo thay đổi thành viên với Sở Kế hoạch và Đầu tư như thế nào?
Công ty nộp hồ sơ qua trang dangkyquamang.gov.gdt.vn, hồ sơ bao gồm:
1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Nội dung thông báo gồm: 
a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
b) Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế và của từng người nhận thừa kế;
c) Thời điểm thừa kế;
d) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.
2. Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế.
3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp như bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu.
Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
 
Người thừa kế không muốn trở thành thành viên công ty thì xử lý như thế nào?
Người thừa kế không muốn trở thành thành viên Phần vốn góp của thành viên được công ty mua lại hoặc chuyển nhượng cho người khác.
 
Trên đây là tư vấn của Luật Trí Nam, mọi thắc mắc liên hệ Luật sư để được giải đáp.