Trang chủSep_Path.pngTrợ giúp pháp lýSep_Path.pngThỏa thuận quyền cầm giữ tài sản trong hợp đồng mua bán hàng hóa theo quy định mới

Thỏa thuận quyền cầm giữ tài sản trong hợp đồng mua bán hàng hóa theo quy định mới

Thứ hai, 07/01/2019
182

Pháp luật cho phép các bên thỏa thuận việc cầm giữ tài sản trong hợp đồng mua bán hàng hóa, cụ thể bên có quyền sẽ được quyền cầm giữ tài sản hợp pháp nếu bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện nghĩa vụ không đúng theo hợp đồng. Luật sư xin đưa ra một số các phân tích và ví dụ thực tế về quyền cầm giữ tài sản trong hợp đồng mua bán hàng hóa để mọi người cùng tham khảo.

Thỏa thuận quyền cầm giữ tài sản trong hợp đồng mua bán hàng hóa theo quy định mới

Bộ luật dân sự 2015 đã bổ sung hai biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự: Bảo lưu quyền sở hữu và cầm giữ tài sản, đây là hai quy định hết sức cần thiết nhằm tạo hành lang pháp lý cho các bên tham gia vào giao dịch dân sự có nhiều phương án để lựa chọn biện pháp bảo đảm, đảm bảo được tính linh hoạt cho quá trình ký kết, tham gia, thực hiện hợp đồng dân sự của các chủ thể. Thông thường thỏa thuận cầm giữ tài sản chỉ được thỏa thuận trong hợp đồng song vụ như hợp đồng mua bán hàng hóa (Ví dụ: Theo hợp đồng mua bán xe máy giữa anh A (bên mua) và chị B (bên bán) giao kết ngày 20/8/2016: chị B bán cho anh A một chiếc xe máy trị giá 30 triệu đồng. Theo thỏa thuận, anh A trả trước cho chị B 15 triệu đồng và chị B giao xe cho anh A, đến ngày 31/8/2016 anh A phải trả nốt cho chị B 15 triệu đồng còn lại. Đến ngày 31/8/2016, anh A không trả cho chị B số tiền còn lại thì chị B có quyền cầm giữ chiếc xe máy đã bán cho anh A để đảm bảo anh A phải có nghĩa vụ phải trả số tiền còn lại cho mình.

Căn cứ xác lập cầm giữ tài sản

1. Cầm giữ tài sản phát sinh từ thời điểm đến hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

2. Cầm giữ tài sản phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm bên cầm giữ chiếm giữ tài sản.

 

Quy định về quyền của bên cầm giữ

1. Yêu cầu bên có nghĩa vụ phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng song vụ.

2. Yêu cầu bên có nghĩa vụ phải thanh toán chi phí cần thiết cho việc bảo quản, giữ gìn tài sản cầm giữ.

3. Được khai thác tài sản cầm giữ để thu hoa lợi, lợi tức nếu được bên có nghĩa vụ đồng ý.

Giá trị của việc khai thác tài sản cầm giữ được bù trừ vào giá trị nghĩa vụ của bên có nghĩa vụ.

 

Quy định về nghĩa vụ của bên cầm giữ

1. Giữ gìn, bảo quản tài sản cầm giữ.

2. Không được thay đổi tình trạng của tài sản cầm giữ.

3. Không được chuyển giao, sử dụng tài sản cầm giữ nếu không có sự đồng ý của bên có nghĩa vụ.

4. Giao lại tài sản cầm giữ khi nghĩa vụ đã được thực hiện.

5. Bồi thường thiệt hại nếu làm mất hoặc hư hỏng tài sản cầm giữ.

 

Quy định về chấm dứt cầm giữ

Cầm giữ tài sản chấm dứt trong trường hợp sau đây:

1. Bên cầm giữ không còn chiếm giữ tài sản trên thực tế;

2. Các bên thỏa thuận sử dụng biện pháp bảo đảm khác để thay thế cho cầm giữ;

3. Nghĩa vụ đã được thực hiện xong;

4. Tài sản cầm giữ không còn;

5. Theo thỏa thuận của các bên.