Trang chủSep_Path.pngTrợ giúp pháp lýSep_Path.pngThủ tục đăng ký kinh doanhSep_Path.pngThành lập công ty tài chính cho vay tiêu dùng

Thành lập công ty tài chính cho vay tiêu dùng

Thứ hai, 07/01/2019
172

Thị trường cho vay tài chính tiêu dùng hiện tại là miếng bánh rất lớn mà có rất nhiều công ty cả Việt Nam và nước ngoài đều đang muốn cùng muốn kinh doanh. Thị trường cho vay tiêu dùng tại những vùng nông thôn rất tiềm năng và chưa khai thác hết.

Để giúp các bạn hiểu rõ về thủ tục cũng như điều kiện thành lập công ty tài chính cho vay tiêu dùng như thế nào thì chúng tôi hôm nay có bài viết chi tiết dưới đây

Công ty tài chính là gì ?

Công ty tài chính là doanh nghiệp tổ chức tín dụng phi ngân hàng, trong đó được thực hiện một hoặc trong một số hoạt động ngân hàng trong đó không được phép nhận tiền gửi và cung cấp các dịch vụ thanh toán qua tài khoản của các khách hàng.

Các loại hình công ty tài chính như sau

 • Công ty tài chính cổ phần là công ty tài chính do cá nhân hoặc tổ chức cùng góp vốn hoạt động, tổ chức kinh doanh.
 • Công ty tài chính nhà nước là công ty tài chính do nhà nước đầu tư vốn, thành lập, tổ chức hoạt động kinh doanh.
 • Công ty tài chính trực thuộc tổ chức tín dụng : Là công ty được thành lập bởi một tổ chức tín dụng thành lập bằng vốn tự có. Công ty hạch toán độc lập và có tư cách pháp nhân riêng.
 • Công ty tài chính 100% vốn nước ngoài là công ty được thành lập bằng vốn của một hoặc nhiều tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam
 • Công ty tài chính liên doanh là công ty tài chính được thành lập bằng cách góp vốn bằng hợp đồng liên doanh với một bên Việt Nam và một bên nước ngoài

Thủ tục thành lập công ty tài chính cho vay tiêu dùng

Thành lập công ty tài chính cho vay tiêu dùng

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty tài chính gồm

1, Đơn xin giấy phép Công ty tài chính ( phụ lục thông tư 06-2002TT-NHNN

2, Dự thảo công phù hợp với quy định của pháp luật về công ty tài chính, các quy định của pháp luật khác liên quan

3, Đề án thành lập công ty, phương án hoạt động kinh doanh. Trong đó ghi rõ phương thức, địa bàn hoạt động, kế hoạch kinh doanh trong 3 năm đầu, các vấn đề lợi ích xã hội…

4, Dánh sách thành viên sáng lập, thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, tổng giám đốc công ty tài chính bao gồm lý lích, văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

5, Phương án góp vốn điều lệ bao gồm danh sách và cam kết góp vốn điều lệ của các bên góp vốn. Mức vốn pháp định bằng mức vốn điều lệ là 500 tỷ đồng, đây là quy định của nhà nước về công ty tài chính. Có thể góp vồn bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ nhưng phải quy đổi ra đồng Việt Nam tại thời điểm góp vốn.

6, Đối với các cổ đông lớn là doanh nghiệp cần có tình hình tài chính, ngoài ra cần các tài liệu thêm gồm có : 1, quyết định thành lập; 2, điều lệ hiện hành; 3, Giấy xác nhận số vốn điều lệ của cơ quan có thẩm quyền; 4, Văn bản cử người đại diện pháp luật của doanh nghiệp; 5, Bản cân đối tài chính kết quả kinh doanh lãi, lỗ đã được kiểm toán trong 03 năm gần nhất

Trong trường hợp là công ty tài chính liên doanh hoặc công ty tài chính 100% vốn nước ngoài thì sẽ cần thêm một số điều kiện sau :

 • Công ty tài chính nước ngoài phải có hoạt động lành mạnh, đáp ứng đủ các điều kiện về tổng tài sản có và đảm bảo an toàn theo quy định của Ngân Hàng Nhà Nước
 • Phải có văn bản cam kết, hỗ trợ về tài chính, quản trị, công nghệ, điều hành các hoạt động cho công ty tài chính liên doanh, công ty tài chính 100% vón nước ngoài. Luôn đảm bảo cho các tổ chức này duy trì giá trị thực vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định, thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn theo Luật của các tổ chức tín dụng.
 • Các tổ chức phải ký kết các thỏa thuận với Ngân hàng Nhà Nước về thanh tra, giám sát hoạt động, trao đổi thông tin giám sát an toàn ngân hàng và có văn bản cam kết giám sát hợp nhất theo thông lệ quốc tế đối với các hoạt động của các công ty tài chính
 • Tổ chức tín dụng nước ngoài được phép thực hiện các hoạt động ngân hàng theo quy định của nước ngoài mà tổ chức tín dụng đặt trụ sở chính.

Điều kiện đối với thành viên sáng lập phải là cá nhân, tổ chức có uy tín và năng lực tài chính :

Đối với cá nhân phải thỏa mãn những điều kiện sau đây

 • Có khả năng về tài chính ổn định để góp vốn thành lập công ty tài chính
 • Không phải là người có án tích và đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự
 • Phải mang quốc tịch Việt Nam và không thuộc các đối tượng bị cấm theo quy định của Luật Doanh Nghiệp năm 2014
 • Có bằng đại học hoặc trên đại học ngành Luật hoặc Kinh Tế
 • Cam kết hỗ trợ tài chính cho công ty tài chính để giải quyết những khó khăn trong trường hợp công ty tài chính hoạt động khó khăn không có khả năng chi trả

Còn đối với tổ chức thì cần thỏa mãn một số những điều kiện dưới đây :

A, Trường hợp doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng

 • Có số vốn tối thiểu 500 tỷ đồng vào năm trước, là năm liền kề với năm xin thành lập công ty tài chính. Trong trường hợp là tập đoàn kinh tế xin thành lập Công ty TNHH Tài chính 1 thành viên thì cần số vốn tối thiểu 1000 tỷ đồng.
 • Phải kinh doanh có lãi trong năm liền kề với năm đề nghị thành lập công ty tài chính
 • Phải đảm bảo về vốn khi tham gia thành lập, vốn của chủ sở hữu phải phải trừ đi phần chênh giưa các khoản đầu tư dài hạn và tải sản tối thiểu.

B, Trường hợp thành viên sáng lập là tổ chức tín dụng nước ngoài

 • Phải có tổng tài sản 10 tỷ đổ la Mỹ vào cuối năm trước khi nộp đơn. Loại trừ trường hợp hiệp định song phương giữa hai nước có quy định khác.
 • Là tổ chức hoạt động lành mạnh, hoạt động có lãi trước khi nộp đơn đăng ký
 • Trong trường hợp tổ chức là ngân hàng, thì ngoài những điều kiện ở trên thì phải là ngân hàng có uy tín và được xếp hạng từ hạng trung bình và ổn định trở lên. Ngân hàng phải có tỷ lệ nợ xấu nhỏ hơn 3%.

C, Trường hợp là tổ chức tín dụng Việt Nam

 • Phải có tổng tài sản tối thiểu là 50.000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ nhỏ hơn 3% tại thời điểm xin góp vốn để thành lập công ty tài chính.
 • Không vi phạm quy định an toàn về trong hoạt đông kinh doanh theo quy định của Ngân Hàng Nhà Nước trong vòng 06 tháng liên tục trước thời điểm xin thành lập công ty tài chính.
 • Các hoạt động kinh doanh lành mạnh, an toàn và có lãi trong năm liền kề trước năm đề nghị thành lập công ty tài chính.

Hồ sơ xin cấp phép thành lập công ty tài chính sẽ được nộp tại Ngân Hàng Nhà Nước. Thời hạn sẽ là 90 ngày kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ, với trường hợp từ chối Ngân Hàng Nhà Nước sẽ trả lời lý do từ chối bằng văn bản.

Với trường hợp Công ty tài chính muốn thực hiện hoạt động ngân hàng thì cần các điều kiện sau đây :

 • Hoạt động ngân hàng phải được đăng ký trong giấy phép phép thành lập và hoạt động phải do Ngân Hàng Nhà Nước cấp.
 • Có cán bộ và đội ngũ đủ trình độ, cơ sở vật chất, năng lực chuyên môn, công nghệ, phương tiện, thiết bị và có đầy đủ quy định nội bộ về quản lý ngoại hối.
 • Phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện nghiệp vụ đối với hoạt động ngân hàng do nhà nước quy định

Hy vọng với những thông tin trên đây chúng tôi cung cấp thì các bạn đã hiểu rõ phần nào những thủ tục và quy định về thành lập công ty tài chính cho vay tiêu dùng. Để có nhiều thông tin chi tiết hơn các bạn có thể liên hệ với tổng đài của Công ty Luật Trí Nam tại số 19006196. Nếu các khách hàng tài Hà Nội có thể qua trực tiếp văn phòng công ty Luật Trí Nam. Thông tin liên hệ đầy đủ ngay phía dưới chân trang.