Trang chủSep_Path.pngAll TagsSep_Path.pngTag: Thỏa thuận cầm giữ tài sản
Thỏa thuận quyền cầm giữ tài sản trong hợp đồng mua bán hàng hóa theo quy định mới
Thỏa thuận quyền cầm giữ tài sản trong hợp đồng mua bán hàng hóa theo quy định mới
07/01/2019
153

Pháp luật cho phép các bên thỏa thuận việc cầm giữ tài sản trong hợp đồng mua bán hàng hóa, cụ thể bên có quyền sẽ được quyền cầm giữ tài sản hợp pháp nếu bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện nghĩa vụ không đúng theo hợp đồng. Luật sư xin đưa ra một số các phân tích và ví dụ thực tế về quyền cầm giữ tài sản trong hợp đồng mua bán hàng hóa để mọi người cùng tham khảo.


  • 1
Tổng số trang: 1