Trang chủSep_Path.pngAll TagsSep_Path.pngTag: Quy định về định đoạt tài sản chung
Tư vấn quy định về sử dụng và định đoạt tài sản chung là nhà chung cư
Tư vấn quy định về sử dụng và định đoạt tài sản chung là nhà chung cư
07/01/2019
176

Cá nhân không phải là vợ chồng, người cùng gia đình vẫn được góp vốn mua chung nhà chung cư. Pháp luật dân sự bảo hộ quyền sở hữu tài sản chung bao gồm cả tài sản chung là chung cư, trong đó quy định về quyền sử dụng và định đoạt tài sản chung được ghi nhận như sau


  • 1
Tổng số trang: 1