Trang chủSep_Path.pngAll TagsSep_Path.pngTag: Nghĩa vụ theo hợp đồng
Tư vấn bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm khi vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng
Tư vấn bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm khi vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng
07/01/2019
136

Nghĩa vụ theo hợp đồng là căn cứ ràng buộc trách nhiệm của các bên đã được thỏa thuận, do đó việc vi phạm nghĩa vụ, thực hiện không đúng hoặc không thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng là hành vi vi phạm. Bộ luật dân sự quy định chi tiết các điều khoản về thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng để làm căn cứ xác lập vi phạm của các bên trong thực hiện hợp đồng, đồng thời cũng là căn cứ để giải quyết tranh chấp liên quan.


  • 1
Tổng số trang: 1