Trang chủSep_Path.pngAll TagsSep_Path.pngTag: Lưu ý đăng ký bản quyền tác giả
Bản quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc
31/01/2019
53

Từ thực tế thực hiện các thủ tục đăng ký bản quyền tác giả chúng tôi nhận thấy rằng việc đăng ký bản quyền tác giả cho tác phẩm kiến trúc chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến những tình huống đáng tiếc cho tác giả và chủ sở hữu của tác phẩm.


  • 1
Tổng số trang: 1