Trang chủSep_Path.pngAll TagsSep_Path.pngTag: Hợp đồng mua bán hàng hóa
Tư vấn chấm dứt nghĩa vụ theo hợp đồng kinh tế đã ký kết theo quy định mới
Tư vấn chấm dứt nghĩa vụ theo hợp đồng kinh tế đã ký kết theo quy định mới
07/01/2019
106

Tư vấn 11 trường hợp được chấm dứt nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký kết theo quy định của Bộ luật dân sự 2015. Các bên nên thỏa thuận việc chấm dứt, thay đổi nghĩa vụ theo hợp đồng thông qua các phụ lục hợp đồng hoặc biên bản thỏa thuận dân sự để đảm bảo giá trị thi hành và là căn cứ giải quyết tranh chấp nếu có.

Thỏa thuận quyền cầm giữ tài sản trong hợp đồng mua bán hàng hóa theo quy định mới
Thỏa thuận quyền cầm giữ tài sản trong hợp đồng mua bán hàng hóa theo quy định mới
07/01/2019
136

Pháp luật cho phép các bên thỏa thuận việc cầm giữ tài sản trong hợp đồng mua bán hàng hóa, cụ thể bên có quyền sẽ được quyền cầm giữ tài sản hợp pháp nếu bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện nghĩa vụ không đúng theo hợp đồng. Luật sư xin đưa ra một số các phân tích và ví dụ thực tế về quyền cầm giữ tài sản trong hợp đồng mua bán hàng hóa để mọi người cùng tham khảo.


  • 1
Tổng số trang: 1