Trang chủSep_Path.pngAll TagsSep_Path.pngTag: Hợp đồng kinh doanh thương mại
Tư vấn chấm dứt nghĩa vụ theo hợp đồng kinh tế đã ký kết theo quy định mới
Tư vấn chấm dứt nghĩa vụ theo hợp đồng kinh tế đã ký kết theo quy định mới
07/01/2019
106

Tư vấn 11 trường hợp được chấm dứt nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký kết theo quy định của Bộ luật dân sự 2015. Các bên nên thỏa thuận việc chấm dứt, thay đổi nghĩa vụ theo hợp đồng thông qua các phụ lục hợp đồng hoặc biên bản thỏa thuận dân sự để đảm bảo giá trị thi hành và là căn cứ giải quyết tranh chấp nếu có.


  • 1
Tổng số trang: 1