Trang chủSep_Path.pngAll TagsSep_Path.pngTag: chuyển nhượng bản quyền năm 2019
Chuyển nhượng quyền tác giả năm 2019
22/02/2019
54

Nhu cầu về chuyển nhượng quyền tác giả giữa tác giả, chủ sở hữu với người có nhu cầu ngày một cao. Thực tế pháp luật cũng đã có các quy định liên quan đến vấn đề này. Tuy nhiên, do tính chất phổ biến chưa cao nên nhiều khi cả 2 bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền tác giả cũng không nắm được thủ tục này.


  • 1
Tổng số trang: 1