Trang chủSep_Path.pngĐầu tưSep_Path.pngTách giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Tách giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Thứ tư, 07/02/2018
1123

Công ty vốn nước ngoài có giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì từ 01/07/2015 khi điều chỉnh giấy phép này công ty phải thực hiện thủ tục tách giấy chứng nhận đầu tư thành: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Tách giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Căn cứ pháp lý cấp đổi giấy chứng nhận đầu tư thành giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thủ tục tách giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Quy định này áp dụng theo luật đầu tư số 67/2014/QH13 có hiệu lực từ 01/07/2015.

Luật doanh nghiệp 2005 và Luật đầu tư 2005 quy định Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Luật đầu tư 2014 hiệu lực ngày 01/07/2015 thì đã tách rời giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ra làm hai loại giấy khác nhau. Do đó, doanh nghiệp nước ngoài thành lập trước ngày 01/07/2015 muốn làm thủ tục thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh trên Sở kế hoạch và đầu tư sau thời điểm có hiệu lực của Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư mới năm 2014 thì trước hết phải làm thủ tục tách giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định cũ thành giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Theo nghị định 78/2015/NĐ-CP của chính phủ hướng dẫn thi hành luật đầu tư thì thủ tục tách giấy chứng nhận đầu tư như sau:

- Trường hợp có yêu cầu đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay cho Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), nhà đầu tư thực hiện thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh, sau đó đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư.

Hồ sơ đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gồm:

- Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,

- Bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)

- Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

Biểu mẫu chi tiết quý vị xem tại thông tư 20/2015/TT-BKHĐT

Hồ sơ đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm:

- Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư,

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đã cấp theo Điểm này)

- Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).

Biểu mẫu hành chính quý vị xem tại thông tư 16/2015/TT-BKHĐT

Cơ quan đăng ký kinh doanh và Cơ quan đăng ký đầu tư đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định lại nội dung đăng ký kinh doanh đang có hiệu lực tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh); Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định lại nội dung dự án đầu tư đang có hiệu lực tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).

Các bạn lưu ý quy định này sẽ ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện công việc của doanh nghiệp khi điều chỉnh nội dung liên quan đến đăng ký doanh nghiệp hoặc nội dung trong dự án đầu tư. Ngoài ra quy định này cũng dẫn tới việc sau khi chuyển đổi thành 02 giấy phép mới, công ty sẽ phải thực hiện khắc lại dấu công ty. 

Ngay hôm nay nếu các bạn cần tư vấn, hỗ trợ hãy gọi ngay tới 19006196 để gặp Luật sư. Công ty Luật Trí Nam luôn sẵn sàng đón nhận các cuộc gọi từ Quý vị.