Tư vấn điều kiện thủ tục khiếu nại của người lao động 2017
Tư vấn thủ tục khiếu nại cho người lao động
30/01/2018
261

Thủ tục khiếu nại của người lao động được điều chỉnh bởi Nghị định 119/2014/NĐ-CP quy định về khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động. Khi có tranh chấp xảy ra, người lao động có thể khiếu nại bằng hình thức gửi đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại theo luật định.

Tư vấn điều kiện và thủ tục xin hưởng trợ cấp thai sản 2017
Cách tính chế độ thai sản theo quy định mới nhất
30/01/2018
264

Phân tích chế độ thai sản người lao động được hưởng khi mang thai và khi sinh con theo quy định mới. Luật sư chia sẻ cách tính mức trợ cấp được hưởng và điều kiện một người lao động được hưởng chế độ thai sản theo Bộ luật lao động 2012 và các quy định pháp luật liên quan.

Tư vấn cách xác định số ngày được nghỉ ốm trong một năm
Quy định về chế độ nghỉ ốm của người lao động
30/01/2018
330

Người lao động được quyền nghỉ ốm hàng năm và hưởng chế độ trợ cấp theo luật bảo hiểm xã hội. Tư vấn thời gian được quyền nghỉ ốm và mức trợ cấp nghỉ ốm người lao động được hưởng khi bản thân ốm hoặc nghỉ ốm chăm con,... Cách tính chế độ ngày nghỉ ốm và mức trợ cấp được hưởng của một người lao động năm 2017.

Thời giờ làm việc thời giờ nghỉ ngơi quy định thế nào
Thời giờ làm việc thời giờ nghỉ ngơi quy định thế nào
30/01/2018
239

Xác định thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi tối thiểu và tối đã theo luật giúp người lao động bảo vệ quyền lợi của bản thân, đồng thời giúp người sử dụng lao động xây dựng hợp đồng lao động chuẩn luật. Luật sư xin hướng dẫn cách xác định thời gian nghỉ ngơi của một người lao động và quy định của Bộ luật lao động 2012 về thời giờ nghỉ ngơi được phép của người lao động.

Tư vấn quy định về sa thải người lao động
Cách sa thải người lao động đang cho doanh nghiệp khác thuê lại
30/01/2018
191

Chào luật sư, công ty tôi thuê lại lao động của công ty A. Nay người lao động đó vi phạm nghiêm trọng nội quy lao động đã đề ra, kiểm tra quy định của luật lao động thì thuộc trường hợp được kỷ luật sa thải. Vậy công ty tôi có quyền sa thải người lao động không hay phải báo với bên cho thuê lại lao động để họ sa thải?


Tổng số trang: 4