Trang chủSep_Path.pngTrợ giúp pháp lýSep_Path.pngThủ tục xin ly hônSep_Path.pngSau ly hôn bố mẹ có nghĩa vụ gì với con?

Sau ly hôn bố mẹ có nghĩa vụ gì với con?

Thứ hai, 07/01/2019
254

Xin hỏi luật sư luật hôn nhân gia đình quy định về nghĩa vụ của bố mẹ đối với con sau khi ly hôn như thế nào? Trường hợp người nuôi con không thực hiện đúng nghĩa vụ thì thủ tục xin thay đổi người trực tiếp nuôi con như thế nào? (Nội dung câu hỏi được tóm tắt, rút gọn đảm bảo sự bảo mật thông tin của người liên hệ)

Sau ly hôn bố mẹ có nghĩa vụ gì với con?

Luật sư Công ty Luật Trí Nam xin giải đáp cho bạn như sau

Quy định về nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

Cha mẹ có nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự hoặc thuộc trường hợp không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

Quy định về nghĩa vụ và quyền của cha/mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

- Người không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.

- Người không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

- Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.

Người không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.

Quy định về nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ trực tiếp nuôi con đối với người không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

- Yêu cầu người không trực tiếp nuôi con thực hiện các nghĩa vụ tại mục 2 ở trên, cụ thể như sau:

+ Người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu người không trực tiếp nuôi con tôn trọng quyền của con được sống chung với mình.

+ Có quyền yêu cầu người không trực tiếp nuôi con thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con

+ Yêu cầu người không trực tiếp nuôi con cùng gia đình tôn trọng quyền được nuôi con của mình.

- Người trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình không được cản trở người không trực tiếp nuôi con trong việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

Trường hợp người trực tiếp nuôi con vi phạm các nghĩa vụ đã nói, thì vợ/ chồng được yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

- Người có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con: Cha, mẹ hoặc người thân tích, Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình; Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em; Tòa án; Hội liên hiệp phụ nữ;

- Căn cứ xin thay đổi người trực tiếp nuôi con:

+ Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với các lợi ích của con;

+ Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

- Nguyên tắc giải quyết việc thay đổi người trực tiếp nuôi con

+ Con từ đủ 07 tuổi trở lên có quyền đưa ra ý kiến về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

+ Trường hợp xét thấy cả hai bên đều không đáp ứng đủ điều kiện nuôi con thì Tòa án quyết định giao quyền nuôi con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự.

Mọi vướng mắc về quyền nuôi con và nghĩa vụ đối với con sau khi ly hôn Quý vị hãy gọi về 19006196. Tổng đài tư vấn pháp luật ly hôn sẽ giải đáp các vướng mắc của quý vị trực tiếp qua điện thoại.