Trang chủSep_Path.pngHợp đồngSep_Path.pngNội dung cần có trong hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá

Nội dung cần có trong hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá

Thứ ba, 06/02/2018
270

Xin hỏi luật sư pháp luật quy định những nội dung nào cần có trong hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá? Xin luật sư hướng dẫn cách soạn thảo nội dung hợp đồng để chúng tôi áp dụng. (Câu hỏi được rút gọn đảm bảo việc bảo mật thông tin cho người hỏi)

Luật sư Công ty Luật Trí Nam xin giải đáp vướng mắc của bạn như sau

Bán đấu giá tài sản là hình thức bán tài sản công khai theo phương thức trả giá lên, có từ hai người trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc và trình tự, thủ tục. Phương thức trả giá lên là phương thức trả giá từ thấp lên cao cho đến khi có người trả giá cao nhất. Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá có giá trị xác nhận việc mua bán tài sản bán đấu giá, là cơ sở pháp lý để chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản bán đấu giá.

Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá sẽ có các nội dung chính sau đây:

+ Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản;

+ Họ, tên của đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá tài sản;

+ Họ, tên, địa chỉ của người có tài sản bán đấu giá;

+ Họ tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân của người mua được tài sản bán đấu giá;

+ Thời gian, địa điểm bán đấu giá tài sản;

+ Tài sản bán đấu giá;

+ Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá;

+ Giá bán tài sản;

+ Thời hạn, phương thức, địa điểm thanh toán tiền mua tài sản đã bán đấu giá;

+ Thời hạn, địa điểm giao tài sản đã bán đấu giá cho người mua được tài sản bán đấu giá phù hợp với hợp đồng bán đấu giá tài sản, trừ khi các bên liên quan có thỏa thuận khác;

+ Trách nhiệm do vi phạm nghĩa vụ của các bên. 

Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá được lập thành ít nhất là 04 bản, trong đó tổ chức bán đấu giá tài sản giữ một bản và gửi cho người mua được tài sản bán đấu giá, người có tài sản bán đấu giá, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, mỗi nơi một bản.

Mọi thắc mắc các bạn có thể liên hệ tới tổng đìa tư vấn pháp luật của Công ty Luật Trí Nam 19006196 để được các luật sư của chúng tôi giải đáp!