Trang chủSep_Path.pngDân sựSep_Path.pngNghĩa vụ trả nợ của vợ chồng được quy định thế nào?

Nghĩa vụ trả nợ của vợ chồng được quy định thế nào?

Thứ ba, 06/02/2018
262

Quan hệ hôn nhân hình thành tài sản chung của vợ chồng từ thời điểm đăng ký kết hôn, song song đó nó cũng tạo lập các nghĩa vụ chung của vợ chồng đối với các giao dịch dân sự trong đó bao gồm khoản nợ của vợ hoặc chồng. Cùng luật sư tìm hiểu về nghĩa vụ trả nợ của vợ chồng theo quy định pháp luật hiện hành. (Câu hỏi được rút gọn đảm bảo việc bảo mật thông tin cho người hỏi)

Để trả lời câu hỏi của bạn chúng ta cùng luật sư phân tích quy định pháp luật dưới đây

Điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định "Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới với giao dịch do một bên thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình hoặc các giao dịch khác phù hợp với quy định về đại diện tại các Điều 24, 25 và 26 của Luật này".

Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ chung về tài sản được quy định tại Điều 37 của Luật Hôn nhân gia đình 2014. Bao gồm:

1. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;

2. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;

3. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;

4. Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;

5. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;

6. Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.

Như vậy, có thể hiểu rằng:

- Nếu vợ hoặc chồng vay tiền với mục đích chi tiêu cá nhân, không sử dụng vào sinh hoạt thiết yếu của gia đình và người kia không biết về việc vay tiền đó thì về nguyên tắc, người kia không có nghĩa vụ liên đới trả khoản nợ cùng người đã vay khi ly hôn.

- Nếu vợ hoặc chồng vay tiền, mặc dù người kia không biết nhưng người vay chứng minh được việc vay tiền đó nhằm phục vụ mục đích chung, lợi ích chung của vợ chồng thì người kia cũng sẽ có trách nhiệm một phần chi trả phần tài sản vay đó. 

Mọi thắc mắc các bạn có thể liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật của Công ty Luật Trí Nam 19006196 để được các luật sư của chúng tôi giải đáp!