Trang chủSep_Path.pngLao độngSep_Path.pngNghỉ hưu trước tuổi và các quy định pháp luật mới

Nghỉ hưu trước tuổi và các quy định pháp luật mới

Thứ tư, 31/01/2018
161

Chào luật sư, xin hỏi trường hợp nào người lao động được nghỉ hưu trước tuổi. Quy định về việc nghỉ hưu trước tuổi có gì mới kể từ năm 2016?

Nghỉ hưu trước tuổi và các quy định pháp luật mới

Chào bạn, Theo quy định về bảo hiểm xã hội 2014 có hiệu lực từ ngày 1/1/2016  thì người lao động được hưởng lương hưu sớm hơn quy định trong hai trường hợp sau:

Người lao động được nghỉ hưu trước tuổi khi có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc độc hại

Căn cứ tại Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 quy định: “Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định.“

Như vậy, theo quy định mới thì nếu có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc độc hại thì độ tuổi để nghỉ hưu vẫn là từ đủ 55 tuổi đối với nam và từ đủ 50 tuổi đối với nữ.

Người lao động được nghỉ hưu trước tuổi khi có mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

Căn cứ theo Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

“Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.“

So với luật 2006 thì Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có sự thay đổi về độ tuổi hưởng lương hưu nếu có mức suy giảm lao động từ 61% trở lên. Cụ thể:

– Nếu suy giảm từ 61% trở lên thì nam đủ 51 tuổi (luật cũ là 50 tuổi), nữ đủ 46 tuổi (luật cũ là 45 tuổi);

– Nếu mức suy giảm từ 81% trở lên thì nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi;

–Nếu có cả hai điều kiện là suy giảm lao động từ 61% trở lên và đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại, nguy hiểm thì không quy định độ tuổi hưởng lương hưu.

Các quy định về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội còn điều gì thắc mắc bạn có thể liên hệ tới tổng đài tư vấn 19006196 để được giải đáp.