Trang chủSep_Path.pngMẫu hợp đồng - Đơn từSep_Path.pngMẫu thỏa ước lao động tập thể bản mới nhất

Mẫu thỏa ước lao động tập thể bản mới nhất

Thứ hai, 07/01/2019
6669

Tải Mẫu thỏa ước lao động tập thể bản mới nhất được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu thỏa ước lao động tập thể bản mới nhất và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Tư vấn quy định về lập thỏa ước lao động tập thể cho doanh nghiệp

Để thuận tiện cho việc tham khảo và chỉnh sửa của Quý vị xin vui lòng tải mẫu thỏa ước lao động tập thể theo đường dẫn dưới đây:

Doanh nghiệp lưu ý một số điểm sau khi ban hành thỏa ước lao động tập thể

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 78 bộ luật lao động số 10/2012/QH13 thì:

"2. Thoả ước lao động tập thể vô hiệu toàn bộ thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có toàn bộ nội dung trái pháp luật;

b) Người ký kết không đúng thẩm quyền;

c) Việc ký kết không đúng quy trình thương lượng tập thể”.

Thỏa ước lao động tập thể cần đáp ứng các điều kiện gì?

Từ quy định trên có thể hiểu để TƯLĐTT có hiệu lực cần phải đảm bảo các điều kiện sau:

1. Nội dung của TƯLĐTT không được trái với quy định của pháp luật.

Nội dung của TƯLĐTT là các điều khoản ghi nhận quyền và nghĩa vụ của hai bên. Với BLLĐ 1994 thì đã có văn bản hướng dẫn thi hành một số điều của BLLĐ về TƯLĐTT và cụ thể đã quy định các nội dung chủ yếu cần phải có trong TƯLĐTT. Nhưng đến BLLĐ 2012 thì pháp luật đã không còn quy định cụ thể các nội dung đó nữa mà chỉ quy định chung là “Nội dung thoả ước lao động tập thể không được trái với quy định của pháp luật và phải có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật”.

Tuy nhiên nội dung của TƯLĐTT không trái với quy định của pháp luật có thể được hiểu là:

Thứ nhất, về việc làm và đảm bảo việc làm: các bên phải thương lượng cụ thể, rõ ràng về những vấn đề nhằm ổn định việc làm cho NLĐ, bố trí lao động hợp lý như các biện pháp bảo đảm việc làm, các loại hợp đồng lao động đối với  từng loại lao động hoặc loại công việc,…Ngoài ra các bên cũng cần đưa ra các cam kết về chế độ trợ cấp thôi việc, mất việc làm hay vấn đề bồi thường phí đào tạo trong trường hợp NLĐ vi phạm các cam kết về hợp đồng học nghề.

Thứ hai, về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi: các bên có thể thương lượng cụ thể về độ dài thời gian làm việc trong ngày, trong tuần, thời gian nghỉ giữa giờ hoặc nghỉ chuyển ca, nghỉ hàng tuần, các nguyên tắc và các trường hợp làm thêm giờ. Ngoài ra có thể thỏa thuận thêm về chế độ nghỉ hàng năm đối với NLĐ cho phù hợp với từng loại công việc cũng như từng ngành nghề. Tuy nhiên tất cả các thỏa thuận này đều phải phù hợp với quy định của pháp luật về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, cụ thể là không được trái với các quy định tại Chương VII BLLĐ 2012.

Thứ ba, về tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp: Trong TƯLĐTT cần phải có mức lương tối thiểu, thang bảng lương áp dụng trong doanh nghiệp, nguyên tắc và điều kiện nâng bậc lương, lương làm thêm giờ,...Tất cả những thỏa thuận này cũng phải căn cứ vào các quy định về tiền lương của BLLĐ 2012.

Thứ tư, về định mức lao động: Định mức lao động là khối lượng công việc mà từng người, từng tập thể lao động có nghĩa vụ phải hoàn thành trong thời gian nhất định với chất lượng đã quy định. Trong TƯLĐTT, các bên cần xác định cụ thể các nguyên tắc, phương pháp ban hành, thay đổi các loại định mức áp dụng cho các loại lao động, cách thức giao định mức. Ngoài ra các bên cần dự kiến các biện pháp xử lý đối với những trường hợp không hoàn thành định mức như chất lượng công việc không đáp ứng được yêu cầu, hết thời gian quy định mà khối lượng công việc chưa hoàn thành,...

Thứ năm, về an toàn, vệ sinh lao động: Các bên cần phải thỏa thuận về các vấn đề như biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, tiêu chuẩn và việc cung cấp phương tiện phòng hộ, lao động, các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp,...

Thứ sáu, về bảo hiểm xã hội: trong nội dung này, các bên có thể thỏa thuận về một số vấn đề như trách nhiệm, quyền lợi của NSDLĐ, NLĐ trong việc đóng góp, thu nộp, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, các bên còn có thể thỏa thuận thêm một số nội dung khác mà không bắt buộc phải có trong TƯLĐTT như tiền ăn giữa ca, phúc lợi tập thể, trợ cấp hiếu hỉ,...

Chúng tôi chỉ xin chia sẻ một số lưu ý để thuận tiện cho Doanh nghiệp trong việc ban hành thỏa ước lao động tập thể cho công ty. Ngay hôm nay liên hệ hỏi đáp pháp luật và cập nhật quy định pháp luật mới Quý vị hãy gọi 19006196. Tổng đài tư vấn pháp luật – Công ty luật Trí Nam hân hạnh được phục vụ Quý vị.