Trang chủSep_Path.pngMẫu hợp đồng - Đơn từSep_Path.pngMẫu quyết định buộc thôi việc bản mới nhất

Mẫu quyết định buộc thôi việc bản mới nhất

Thứ hai, 07/01/2019
2407

Pháp luật thừa nhận doanh nghiệp được ra quyết định buộc thôi việc đối với những lao động không chấp hành đúng các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động hoặc bị kỷ luật do vi phạm nội quy lao động, thỏa ước tập thể. Cùng luật sư tìm hiểu nội dung cần có trong quyết định buộc thôi việc theo quy định pháp luật hiện hành.

Tư vấn soạn thảo quyết định buộc thôi việc chuẩn luật

Quyết định cho thôi việc áp dụng khi công ty cho người lao động nghỉ việc theo đề nghị của người lao động hoặc theo quyết định kỷ luật của công ty áp dụng cho người lao động. Mẫu quyết định buộc thôi việc cần đi kèm theo các giấy tờ hành chính khác và gửi cho người lao động và các đơn vị liên quan. Quyết định cho nghỉ việc yêu cầu cần các nội dung gì? Công ty được phép quyết định cho người lao động thôi việc trong trường hợp nào? Mẫu quyết định cho thôi việc có gì thay đổi trong năm 2016?

>> Mẫu quyết định cho thôi việc mới nhất

>> Mẫu quyết định buộc thôi việc mới nhất

Nội dung quyết định cho thôi việc hoặc quyết định buộc thôi việc bao gồm các mục sau:

QUYẾT ĐỊNH

V/v cho thôi việc ..................            

________________________________________________________________

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH/CỔ PHẦN …..

-   Căn cứ Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13;

-   Hợp đồng lao động đã ký ngày …………………

-   Xét Đơn xin nghỉ việc của Ông (Bà) / Xét biên bản xử lý kỷ luật lao động số ......

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay cho Ông (Bà)....... giữ chức vụ............... được nghỉ việc kể từ ngày………………

Điều 2: Lý do cho nghỉ việc: ..........................................

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ................

Điều 4: Ông (Bà)...................................... và các Ông (Bà) phó giám đốc hành chính, và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.                                                    

Nơi nhận: ........, ngày ........ tháng .......... năm 2016

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

GIÁM ĐỐC

Mọi vướng mắc và yêu cầu tư vấn pháp luật Quý vị có thể liên hệ 19006196 để được Luật sư tư vấn trực tiếp qua điện thoại. Tổng đài chăm sóc khách hàng Công ty Luật Trí Nam luôn sẵn sàng đón nhận yêu cầu từ quý vị.