Trang chủSep_Path.pngLao độngSep_Path.pngMẫu hợp đồng thuê chuyên gia bản mới nhất

Mẫu hợp đồng thuê chuyên gia bản mới nhất

Thứ ba, 10/04/2018
9047

Mẫu hợp đồng thuê chuyên gia bản mới nhất 2018, tải hợp đồng thuê chuyên gia chuẩn luật và các hướng dẫn về cách soạn thảo nội dung hợp đồng theo quy định pháp luật mới. Công ty khi thuê chuyên gia lưu ý cách tính thuế thu nhập cá nhân của chuyên gia được quy định khác so với cách tính thuế thu nhập cá nhân của lao động thông thường.

Hợp đồng thuê chuyên gia có phải tham gia bảo hiểm xã hội?

Điều 513 Bộ luật dấn sự 2015 có quy định về hợp đồng dịch vụ:

“Hợp đồng dịch vụ là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên thuê dịch vụ, còn bên thuê dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ”.

Theo quy định trên, hợp đồng thuê chuyên gia được xem là hợp đồng dịch vụ, trong đó, bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc là cho ý kiến hoặc tham vấn về một công việc hoặc một lĩnh vực cụ thể và bên thuê dịch vụ là bên nhận chuyên gia làm việc, đồng thời phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ này.

Do bên cung ứng dịch vụ không phải là người lao động nên không áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Thêm vào đó, bên cung ứng phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân 2014. Thông thường mức nộp thuế thường là 10%.

Tư vấn soạn thảo hợp đồng thuê chuyên gia

Có thể làm hợp đồng thuê chuyên gia thay cho hợp đồng lao động được hay không?

Việc thuê chuyên gia tư vấn có thể được thực hiện với chuyên gia tư vấn là cá nhân hoặc tổ chức. Bên cạnh đó, chuyên gia được thuê cũng phải đảm bảo điều kiện quy định của pháp luật trong từng lĩnh vực tư vấn. Khi đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn đối với chuyên gia tư vấn tùy từng lĩnh vực cụ thể bạn có thể ký kết hợp đồng thuê chuyên gia.

Trường hợp Công ty tuyển dụng người lao động dưới hình thức chuyên gia thì hợp đồng thuê chuyên gia được xem là hợp đồng lao động nếu có phát sinh quan hệ lao động như: công việc tính chất làm công ăn lương, người lao động chịu sự ràng buộc nhất định theo các quy định, quy chế làm việc của công ty (như buộc phải tuân thủ về thời gian làm việc trong một ngày, số ngày trong một tuần, thời gian nghỉ ngơi, nghỉ lễ, tết...) thì người được tuyển dụng xem như đang làm việc theo chế độ hợp đồng lao động và tùy theo thời hạn ký kết hợp đồng mà xác định đó là hợp đồng lao động nào.

 

Xem Mẫu hợp đồng thuê chuyên gia bản mới nhất  

Quý vị Click vài ô "@ Xem trực tuyến" để xem toàn văn biểu mẫu mà không phải tải về máy tính