Trang chủSep_Path.pngMẫu hợp đồng - Đơn từSep_Path.pngMẫu hợp đồng cộng tác viên bản mới nhất

Mẫu hợp đồng cộng tác viên bản mới nhất

Thứ hai, 07/01/2019
5137

Hợp đồng cộng tác viên được coi là một dạng hợp đồng dịch vụ thay vì cách hiểu là một dạng hợp đồng lao động ngắn hạn, hay hoặc đồng lao động mìa vụ. Vì vậy khi ký kết hợp đồng cộng tác viên năm 2019 doanh nghiệp cần lưu ý nội dung để tránh nhầm hiểu sang một dạng hợp đồng lao động từ đó phát sinh nghĩa vụ đóng bảo hiểm cho cộng tác viên.

Cách soạn nội dung hợp đồng cộng tác viên năm 2019

Trường hợp hợp đồng cộng tác viên phải đóng bảo hiểm xã hội

Điểm a, điểm b, Khoản 1, Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2014 đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

“a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động.

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng.”

Theo quy định pháp luật, đối với trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng xác định thời hạn, hợp đồng mùa vụ hoặc hợp đồng theo một công việc nhất định từ 3 tháng đến dưới 12 tháng thì phải đóng bảo hiểm xã hội. Từ 1/1/2018 người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng thì phải đóng bảo hiểm xã hội.

Như thông tin bạn trình bày bạn ký hợp đồng cộng tác viên với người lao động 1 năm. Tuy nhiên, nếu trong hợp đồng cộng tác viên mà bạn giao kết theo những quy định pháp luật trong bộ luật lao động về mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động như: thời gian làm việc, quyền và nghĩa vụ của người lao động,… Khi đó, công ty của bạn sẽ phải thực hiện các nghĩa vụ như: tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,… cho người lao động này.