Trang chủSep_Path.pngMẫu hợp đồng - Đơn từSep_Path.pngMẫu đơn xin xác nhận nơi cư trú của bị đơn tại công an phường

Mẫu đơn xin xác nhận nơi cư trú của bị đơn tại công an phường

Thứ tư, 23/01/2019
277

Mẫu đơn xin xác nhận nơi cư trú của bị đơn năm 2019 để đủ hồ sơ thực hiện thủ tục khởi kiện theo quy định. Khi thực hiện thủ tục xin xác nhận nơi cư trú của bị đơn tại công an phường xã có những khó khăn và vướng mắc thực tế nào cần lưu ý? Hãy cùng luật sư làm rõ nội dung này

Hướng dẫn xin xác nhận nơi cư trú của cá nhân năm 2019

>> Mẫu đơn xin xác nhận nơi cư trú của bị đơn năm 2019

Người thực hiện thủ tục xin xác nhận nơi cư trú của bị đơn cần lưu ý:

- Không thể ủy quyền cho người khác thực hiện thay thủ tục nói trên.

- Người đi xin xác nhận nếu không phải là bản thân người cư trú thì phải xuất trình đủ tài liệu, chứng minh về việc phải tiến hành thủ tục này.

- Thẩm quyền xác nhận nơi cú trú của cá nhân được quy định chi tiết tại điều 25 Thông tư số 35/2014/TT-BCA đó là công an cấp xã, phường do đó nếu đúng bị đơn đang cư trú như địa chỉ bạn trình bày thì công an không có quyền từ chối giải quyết.

Ngoài ra bạn cũng phải điền đủ thông tin trong đơn xin xác nhận nơi cư trú như đã chia sẻ. Thông thường đơn sẽ phải đánh máy thành 02 bản để Công an lưu trữ 01 bản.

Liên quan đến việc xác nhận nơi cư trú của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân được quy định tại điều 3 thông tư 35 bao gồm:

1. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân, viên chức Công an nhân dân ở ngoài doanh trại của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân thì thực hiện đăng ký cư trú theo quy định của Luật Cư trú và hướng dẫn tại Thông tư này.

2. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân, viên chức Công an nhân dân; người đang làm nghĩa vụ quân sự, phục vụ có thời hạn trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân ở trong doanh trại của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân thì quản lý cư trú theo quy định riêng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.