Trang chủSep_Path.pngMẫu hợp đồng - Đơn từSep_Path.pngMẫu đề nghị cấp mới GCN quyền sở hữu nhà xây dựng không phép

Mẫu đề nghị cấp mới GCN quyền sở hữu nhà xây dựng không phép

Thứ hai, 07/01/2019
290

Xin cấp GCN quyền sở hữu nhà xây dựng không phép – Tải mẫu 01e/CN đơn đề nghị cấp mới GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà xây dựng không phép ban hành kèm theo thông tư 24/2014/TT-BTNMT sử dụng khi xin cấp mới sổ đỏ do chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trên đất.

Mẫu 01e/CN đơn đề nghị cấp mới sổ đỏ năm 2019

>> Mẫu 01e/CN đơn đề nghị cấp mới GCN quyền sở hữu nhà xây dựng không phép 2019

Hướng dẫn điền mẫu 01e/CN đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ), quyền sở hữu nhà xây dựng không phép, sai phép, không có giấy tờ tạo lập nhà ở.

- Tên người sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở trong mẫu 01e/CN: nếu đã kết hôn thì ghi đủ thông tin của 02 người, nếu chưa kết hôn thì chỉ ghi thông tin của người xin cấp giấy chứng nhận và ở phần họ tên  ghi chú là “chưa kết hôn”.

- Nếu có nhiều đồng sở hữu, đồng thừa kế thì ghi rõ họ tên năm sinh,CMND (hộ chiếu), hộ khẩu thường trú của từng người và mối quan hệ với người đề nghị cấp giấy chứng nhận.

- Nguồn gốc, thời điểm tạo lập nhà ở, sử dụng đất ở trong mẫu 01e/CN: ghi rõ nguồn gốc và thời điểm tạo lập nhà ở, đất ở  thông qua các hình thức như xây dựng mới, nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, được tặng cho; nếu có nguồn gốc khác thì ghi cụ thể nguồn gốc đó và thời điểm bắt đầu  sở hữu nhà ở và thời điểm sử dụng đất ở.

- Các thông tin về nhà ở, đất ở trong mẫu 01e/CN ghi theo đúng các nội dung thể hiện tại bản vẽ sơ đồ hiện trạng nhà ở đất ở (nộp kèm hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận).

Mọi yêu cầu hướng dẫn cách điền mẫu 01e/CN quý vị hãy gọi ngay tới tổng đài tư vấn pháp luật 19006196 để được Luật sư trợ giúp trực tiếp.