Trang chủSep_Path.pngTrợ giúp pháp lýSep_Path.pngThủ tục đăng ký kinh doanhSep_Path.pngMã ngành nghề kinh doanh xuất nhập khẩu là bao nhiêu

Mã ngành nghề kinh doanh xuất nhập khẩu là bao nhiêu

Thứ hai, 07/01/2019
5852

Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo quyết định 28/2018/QĐ-TTg không có mã nào đề cập đến ngành nghề xuất nhập khẩu hàng hóa. Vậy khi doanh nghiệp muốn kinh doanh lĩnh vực xuất nhập khẩu có phải đăng ký không? Nếu muốn đăng ký sẽ phải sử dụng mã ngành nào cho ngành nghề xuất nhập khẩu hàng hóa.

Để tiện cho việc nắm bắt nội dung bài viết Luật sư xin khẳng định đối với doanh nghiệp Việt Nam không phải đăng ký ngành nghề kinh doanh xuất nhập khẩu, còn đối với công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam phải đăng ký cụ thể thực hiện quyền xuất khẩu hay quyền nhập khẩu kèm theo danh mục mã HS hàng hóa sẽ xuất nhập khẩu.

Tư vấn thay đổ ngành nghề kinh doanh công ty nhanh

Quy định về ngành nghề kinh doanh xuất nhập khẩu đối với doanh nghiệp Việt Nam

Căn cứ theo khoản 1 điều 3 nghị định 187/2013/NĐ-CP quy định “Trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu quy định tại Nghị định này và các văn bản pháp luật khác, thương nhân được xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Chi nhánh thương nhân được xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo ủy quyền của thương nhân.”

Căn cứ theo khoản 5 điều 7 luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thì “kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu” là quyền của doanh nghiệp.

Như vậy doanh nghiệp Việt Nam được phép xuất nhập khẩu tất cả các loại hàng hóa không thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu mà không phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh đã đăng ký trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp bạn vẫn muốn thể hiện ngành nghề xuất nhập khẩu hàng hóa trên giấy phép đăng ký doanh nghiệp thì Quý vị có thể ghi nhận nội dung ngành nghề như sau

“Mã ngành 8299: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Xuất nhập khẩu mặt hàng công ty kinh doanh (Điều 28 Luật thương mại năm 2005);”

Với các ý kiến phân tích chi tiết này của Luật sư Doanh nghiệp bạn có thể thực hiện việc đăng ký ngành nghề kinh doanh hoặc có những căn cứ dẫn chiếu cho cơ quan nhà nước khi bị kiểm tra. Doanh nghiệp nào quan tâm đến dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh trong việc bổ sung ngành nghề kinh doanh có thể tham khảo các báo giá của Công ty Luật Trí Nam dưới đây

 

Quy định về ngành nghề kinh doanh xuất nhập khẩu đối với doanh nghiệp FDI

Căn cứ theo nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định công ty vốn nước ngoài buộc phải đăng ký ngành nghề kinh doanh xuất nhập khẩu trước khi kinh doanh. Theo đó

- Nội dung thực hiện quyền xuất nhập khẩu phải theo lộ trình ghi nhận trong biểu cam kết mà Việt Nam là thành viên.

- Doanh nghiệp phải ghi rõ quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và mã HS hàng hóa dự kiến xuất nhập khẩu trên giấy phép kinh doanh.

Căn cứ theo khoản 2 điều 3 nghị định 187/2013/NĐ-CP quy định “Các thương nhân, công ty, chi nhánh khi tiến hành hoạt động thương mại thuộc phạm vi điều chỉnh tại Nghị định này, ngoài việc thực hiện các quy định tại Nghị định này, còn thực hiện theo các quy định khác của pháp luật có liên quan, các cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và lộ trình do Bộ Công Thương công bố”.

Như vậy để thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu công ty vốn nước ngoài cần đăng ký thực hiện quyền xuất nhập khẩu trên giấy chứng nhận đầu tư, trường hợp chưa có ngành nghề này thì phải làm thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư để bổ sung mục tiêu dự án trước khi kinh doanh.

Lưu ý: Theo luật đầu tư số 67/2014/QH13 thì công ty vốn nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay cho giấy chứng nhận đầu tư trước đây. Do vậy phải bổ sung ngành nghề vào cả 02 loại giấy phép trên doanh nghiệp mới đủ điều kiện kinh doanh ngành nghề xuất nhập khẩu.