Trang chủSep_Path.pngDịch vụ pháp lýSep_Path.pngDịch vụ đăng ký độc quyền sản phẩmSep_Path.pngLàm cách nào để nhận được tài sản thừa kế là quyền sử dụng đất

Làm cách nào để nhận được tài sản thừa kế là quyền sử dụng đất

Thứ năm, 22/02/2018
201

Bạn đang được thừa hưởng một số tài sản trong đó có quyền sử dụng đất mà cha mẹ để lại. Bạn đang có vướng mắc là không biết làm như thế nào để mình có thể nhận được số tài sản đó. Công ty Luật Trí Nam xin đưa ra những tư vấn giúp bạn tháo gỡ những vướng mắc này.

Làm cách nào để nhận được tài sản thừa kế là quyền sử dụng đất

Căn cứ các quy định tại Bộ luật dân sự 2005; Luật đất đai 2013; Luật Công chứng 2014. Khi phát sinh quan hệ pháp luật về thừa kế, để nhận được di sản thừa kế của người đã chết để lại thì những người được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc phải thực hiện các bước sau đây để nhận được phần di sản thừa kế thuộc về mình.

Thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế

Những người thuốc hàng thừa kế thứ nhất (thừa kế theo pháp luật) hoặc những người có tên trong di chúc (thừa kế theo di chúc) muốn nhận được tài sản thừa kế thì phải cùng nhau thức hiện việc khai nhận di sản thừa kế theo đúng quy định của pháp luật. Văn bản khai nhận di sản thừa kế phải được công chứng/chứng thực theo quy định của pháp luật. Việc thỏa thuận khai nhận di sản thừa kế của các đồng thừa kế đối với quyền sử dụng đất phải được thực hiện tại Tổ chức hành nghề Công chứng hoặc tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi thực hiện việc khai nhận di sản thừa kế thì những người đồng thừa kế cần chuẩn bị đầy đủ các tài liệu sau đây:

+ Di chúc hợp pháp của người có tài sản để lại sau khi chết (Thừa kế theo di chúc)

+ Giấy chứng tử của người để lại di sản thừa kế

+Các giấy tờ chứng minh mối quan hệ gia đình, huyết thống.

+ Các tài liệu chứng minh di sản khai nhận là có thật và thuốc quyền sở hữu, sử dụng của người đã chết.

Thực hiện việc sang tên di sản cho người được nhận di sản thừa kế

Sau khi văn bản thỏa thuận khai nhận di sản thừa kế đã được Công chứng/chứng thực theo đúng quy định của pháp luật. Đối với nhũng tài sản phải đăng ký như quyền sử dụng đất thì căn cứ vào thỏa thuận trong văn bản khai nhận si sản thừa kế. Nhũng đồng thừa kế thực hiện thủ tục sang tên tài sản đối với những tài sản pháp luật yêu càu phải xác lập quyền sử dụng, quyền sử hữu. Đối với quyền sử dụng đất thì người nhận được di sản là quyền sử dụng đất phải thực hiện việc sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại UBND cấp quận/huyện nơi có thửa đất đó.

Để biết thêm các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do nhận thừa kế quý vị hãy liên hệ với chúng tôi theo số tổng đài 19006196 hoặc theo thông tin dưới đây.