Trang chủSep_Path.pngDân sựSep_Path.pngKhi nào được xử lý tài sản thế chấp vay vốn?

Khi nào được xử lý tài sản thế chấp vay vốn?

Thứ ba, 06/02/2018
173

Tôi có thế chấp tài sản là ô tô, nhà để vay vốn ngân hàng phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình. Hiện tại tôi không còn khả năng trả lãi và gốc của khoản vay. Xin hỏi luật sư trường hợp nào ngân hàng được xử lý tài sản thế chấp dùng để vay vốn ngân hàng? (Câu hỏi được rút gọn đảm bảo việc bảo mật thông tin cho người hỏi)

Để trả lời câu hỏi của bạn, vui lòng xem các phân tích dưới đây

Theo Bộ luật dân sự  thì nghĩa vụ của bên thế chấp, bên nhận thế chấp và việc xử lý tài sản thế chấp được quy định như sau:

Bên nhận thế chấp tài sản có các nghĩa vụ sau đây

- Trong trường hợp các bên thoả thuận bên nhận thế chấp giữ giấy tờ về tài sản thế chấp thì khi chấm dứt thế chấp phải hoàn trả cho bên thế chấp giấy tờ về tài sản thế chấp;

- Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký giao dịch bảo đảm xoá đăng ký trong các trường hợp xử lý tài sản thế chấp, huỷ bỏ việc thế chấp tài sản, chấm dứt thế chấp tài sản theo quy định của pháp luật.

Bên nhận thế chấp tài sản có các quyền sau đây

- Yêu cầu bên thuê, bên mượn tài sản thế chấp phải chấm dứt việc sử dụng tài sản thế chấp, nếu việc sử dụng làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị của tài sản đó;

- Được xem xét, kiểm tra trực tiếp tài sản thế chấp, nhưng không được cản trở hoặc gây khó khăn cho việc sử dụng, khai thác tài sản thế chấp;

- Yêu cầu bên thế chấp phải cung cấp thông tin về thực trạng tài sản thế chấp;

- Yêu cầu bên thế chấp áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo toàn tài sản, giá trị tài sản trong trường hợp có nguy cơ làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị của tài sản do việc khai thác, sử dụng;

- Yêu cầu bên thế chấp hoặc người thứ ba giữ tài sản thế chấp giao tài sản đó cho mình để xử lý trong trường hợp đến hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ;

- Giám sát, kiểm tra quá trình hình thành tài sản trong trường hợp nhận thế chấp bằng tài sản hình thành trong tương lai;

- Yêu cầu xử lý tài sản thế chấp theo quy định của pháp luật và được ưu tiên thanh toán.

Như vậy, theo quy định của pháp luật, trong trường hợp đến hạn trả nợ mà bên thế chấp không thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng  thì ngân hàng  có quyền yêu cầu bên thế chấp giao tài sản thế chấp đó cho ngân hàng để xử lý.

Việc xử lý tài sản thế chấp được thực hiện như sau: Trong trường hợp đã đến hạn thực hiện nghĩa vụ dân sự mà bên thế chấp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì việc xử lý tài sản thế chấp được thực hiện theo phương thức do các bên đã thoả thuận hoặc được bán đấu giá theo quy định của pháp luật để thực hiện nghĩa vụ. Ngân hàng  được ưu tiên thanh toán từ số tiền bán tài sản thế chấp. Tiền bán tài sản đang thế chấp được sử dụng để thanh toán nghĩa vụ cho ngân hàng sau khi trừ chi phí bảo quản, bán tài sản thế chấp và các chi phí cần thiết khác có liên quan để bánu; việc thanh toán cho ngân hàng  theo thứ tự nợ gốc, lãi, tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại nếu có; nếu tiền bán còn thừa thì phải trả lại cho bên thế chấp; nếu tiền bán còn thiếu thì bên thế chấp phải trả tiếp phần còn thiếu đó (Theo Điều 355 Bộ luật Dân sự).

Mọi thắc mắc bạn đọc có thể liên hệ trực tiếp tới tổng đài tư vấn pháp luật 19006196 để được giải đáp kịp thời. Tổng đài tư vấn pháp luật của Công ty Luật Trí Nam luôn sẵn sàng giúp bạn