Trang chủSep_Path.pngDoanh nghiệpSep_Path.pngKhi nào bị truy thu tiền bảo hiểm xã hội

Khi nào bị truy thu tiền bảo hiểm xã hội

Thứ năm, 01/02/2018
298

Tôi nghe nói nếu nợ tiền bảo hiểm xã hội có thể doanh nghiệp sẽ bị truy thu tiền bảo hiểm xã hội. Xin luật sư phân tích giúp tôi quy định về việc truy thu tiền bảo hiểm xã hội để tôi áp dụng. (Nội dung câu hỏi được tóm tắt, rút gọn đảm bảo sự bảo mật thông tin của người liên hệ)

Khi nào bị truy thu tiền bảo hiểm xã hội

Câu hỏi của bạn được giải đáp dựa trên quy định tại Điều 57 Quyết định 1111/QĐ-BHXH về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế quy định về truy thu BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN:

Các trường hợp truy thu tiền bảo hiểm xã hội

a) Đơn vị vi phạm các quy định của pháp luật về đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý buộc truy đóng hoặc do cơ quan BHXH kiểm tra và truy thu hoặc đơn vị có yêu cầu được truy thu:

- Không đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

- Đóng không đúng thời gian quy định.

- Đóng không đúng mức quy định.

- Đóng không đủ số người thuộc diện tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

b) Đơn vị hết thời hạn được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định của pháp luật, đơn vị điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH, BHYT của người lao động; người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài sau khi về nước truy đóng BHXH theo quy định của pháp luật.

c) Các trường hợp khác theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều kiện truy thu tiền bảo hiểm xã hội

a) Đơn vị, người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN.

b) Nộp đủ hồ sơ theo quy định.

Điều 24 Khoản 1 quy định về truy thu bảo hiểm xã hội như sau:

1. Truy thu các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT:

1.1. Thành phần hồ sơ:

1.1.1. Đơn vị:

a) Văn bản đề nghị (mẫu D01b-TS).

b) Hai (02) bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS).

c) Bảng thanh toán tiền lương, tiền công của đơn vị tương ứng thời gian truy thu.

d) Biên bản và Quyết định xử lý vi phạm hành chính về BHXH, BHYT, BHTN của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

1.1.2. Người lao động: tương tự quy định tại Điểm 1.2, Khoản 2 Điều 17.

Cụ thể: Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (mẫu A01-TS), kèm theo 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm (01 ảnh dán trên tờ khai tham gia BHXH, BHYT; 01 ảnh lưu cùng hồ sơ tham gia để xây dựng cơ sở dữ liệu).

Đối với người đã hưởng BHXH một lần nhưng chưa hưởng BHTN: thêm giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng BHTN do cơ quan BHXH nơi giải quyết BHXH một lần cấp.

1.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Trường hợp công ty đã vi phạm trong việc không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động kể từ khi ký kết hợp đồng lao động. Do đó người lao động có thể khiếu nại lên bảo hiểm xã hội, yêu cầu truy thu đối với khoản bảo hiểm xã hội. Và công ty sẽ phải chuẩn bị thành phần hồ sơ như trên, gửi lên bảo hiểm xã hội để tiến hành thủ tục truy thu bảo hiểm cho người lao động.