Trang chủSep_Path.pngTrợ giúp pháp lýSep_Path.pngThủ tục đăng ký kinh doanhSep_Path.pngHướng dẫn thành lập và xin cấp phép hoạt động hộ kinh doanh dịch vụ cầm đồ

Hướng dẫn thành lập và xin cấp phép hoạt động hộ kinh doanh dịch vụ cầm đồ

Thứ ba, 12/02/2019
106

Điều kiện để kinh doanh dịch vụ cầm đồ là gì? Thủ tục thành lập như thế nào, ở đâu? Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh rồi thì có phải xin giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy và giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự không?

Dịch vụ cầm đồ là loại hình kinh doanh dịch vụ cho vay vốn thông qua việc cung cấp các khoản vay bảo đảm cho khách hàng trên cơ sở cầm cố, theo đó khách hàng sẽ nhận được một khoản tiền vay, bù lại họ phải cầm cược lại các tài sản của họ được sử dụng làm tài sản cầm cố hoặc sử dụng các loại giấy tờ có giá để thế chấp. Những loại hình này thường được tổ chức dưới mô hình là hộ kinh doanh. Dưới đây là thủ tục cần thiết để tiến hành đăng ký hộ kinh doanh kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

 

Hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Pháp luật quy định khá chặt chẽ với ngành dịch vụ cầm đồ. Điều 7 Nghị định 96/2016 quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, theo đó ngành ngề dịch vụ cần dáp ứng đủ các điều kiện sau:

Thứ nhất: Chủ thể kinh doanh:

Người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và người đại diện hợp pháp theo pháp luật của cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự phải có đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng và không thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Tổ chức, cá nhân mà Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp, cấm thực hiện các hoạt động kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự.

- Người chưa đủ 18 tuổi, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; người nghiện ma túy.

- Người đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử.

- Người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại phường, xã, thị trấn; đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, quản chế, cấm cư trú, bị phạt tù được hưởng án treo đang trong thời gian thử thách; người đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; được tạm hoãn đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

- Người có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia; tội do lỗi cố ý có mức án từ 10 năm trở lên hoặc các tội khác liên quan trực tiếp đến ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự mà chưa được xóa án tích; người đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính.

Thứ hai: Cơ sở kinh doanh:

- Đảm bảo điều kiện về an toàn phòng chống cháy nổ, phòng độc và vệ sinh môi trường;

- Đảm bảo về trật tự, an toàn công cộng;

- Địa điểm kinh doanh không nằm trong khu vực cấm theo quy định của pháp luật. Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh phải chịu trách nhiệm về việc đảm bảo các điều kiện về an ninh, trật tự; thực hiện đầy đủ các quy định về an ninh, trật tự. Đồng thời phải duy trì thường xuyên, liên tục các điều kiện về an ninh, trật tự trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh kinh doanh dịch vụ cầm đồ

Bước 1: Đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

Chủ hộ kinh doanh nộp hồ sơ đề nghị đăng ký hộ kinh doanh tại Ủy ban nhân dân cấp Quận/Huyện, có thể nộp trực tiếp hoặc nộp qua mạng. Hồ sơ bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh khi nộp lên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh bao gồm các nôi dung sau: Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có); Ngành, nghề kinh doanh; Số vốn kinh doanh; Số lao động; Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

2. Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

Đến ngày hẹn trong Phiếu hẹn trả kết quả, chủ hộ kinh doanh lên bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nộp phí 100.000 VND và nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Bước 2: Yêu cầu Cảnh sát PCCC kiểm tra thực tế và lập biên bản kiểm tra về PCCC

Theo mục c, khoản 3, Điều 19 Nghị định 96/2016/NĐ-CP, cầm đồ không thuộc trường hợp không phải nộp biên bản kiểm tra về PCCC hoặc văn bản nghiệm thu về PCCC, do đó hộ kinh doanh dịch vụ cầm đồ yêu cầu cảnh sát PCCC tiến hành kiểm tra thực tế và lập biên bản kiểm tra về PCCC cho cơ sở trước khi xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Bước 3: Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự được quy định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP như sau:

1. Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (Mẫu 03 Phụ lục Nghị định 96/2016/NĐ-CP).

2. Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Biên bản kiểm tra về phòng cháy chữa cháy hoặc Văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy.

4. Bản khai lý lịch (Mẫu 02 Nghị định 96/2016/NĐ-CP).

5. Phiếu lý lịch tư pháp của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh.

Trên đây là tư vấn của Luật Trí Nam, mọi thắc mắc liên hệ Luật sư để được giải đáp.