Trang chủSep_Path.pngDân sựSep_Path.pngHướng dẫn cách lập di chúc đúng pháp luật hiện hành

Hướng dẫn cách lập di chúc đúng pháp luật hiện hành

Thứ ba, 06/02/2018
197

Tôi đọc rất nhiều về hiệu lực của di chúc nhưng thật sự rất mông lung về quy trình lập di chúc như thế nào là đúng luật. Vậy xin luật sư hướng dẫn giúp tôi một trong các cách thức lập di chúng đúng pháp luật để tôi áp dụng. (Câu hỏi được rút gọn đảm bảo việc bảo mật thông tin cho người hỏi)

Luật sư xin chia sẻ cách lập di chúc hợp pháp như sau:

I. Người lập di chúc 

Khoản 1 Điều 647 Bộ Luật Dân sự  quy định:

Người đã thành niên có quyền lập di chúc, trừ trường hợp người đó bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức và làm chủ được hành vi của mình.

II. Điều kiện di chúc hợp pháp

Theo quy định tại điều 652 Bộ Luật dân sự thì di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;

b) Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

III. Hình thức của di chúc

Điều 649 Bộ Luật dân sự quy định: Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.

Người thuộc dân tộc thiểu số có quyền lập di chúc bằng chữ viết hoặc tiếng nói của dân tộc mình.

Ngoài ra, văn bản di chúc đó phải có các nội dung được quy định tại điều 653 Bộ Luật dân sự . Bao gồm:

a) Ngày, tháng, năm lập di chúc;

b) Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

c) Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản hoặc xác định rõ các điều kiện để cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

d) Di sản để lại và nơi có di sản;

đ) Việc chỉ định người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của nghĩa vụ.

Trong di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu; nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

IV. Người làm chứng khi lập di chúc

Điều 655 Bộ Luật dân sự quy định di chúc bằng văn bản không có người làm chứng. Theo đó người lập di chúc phải tự tay viết và ký vào bản di chúc, đồng thời di chúc phải có đầy đủ các nội dung được quy định tại Điều 653 đã nêu trên.

Pháp luật quy định người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc; người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc; người chưa đủ 18 tuổi, người không có năng lực hành vi dân sự không được làm chứng cho việc lập di chúc.

Ngoài ra có thể lập di chúc tại cơ quan công chứng hoặc tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn theo quy định tại Điều 658 Bộ Luật Dân sự  hoặc mời công chứng viên đến lập di chúc tại nhà hoặc tại bệnh viện theo quy định của pháp luật.

Đáp ứng đúng và đủ các yêu cầu đã nêu trên sẽ được coi là bản di chúc hợp pháp và có giá trị pháp lý.

Mọi thắc mắc các bạn có thể liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật của Công ty Luật Trí Nam 19006196 để được các luật sư của chúng tôi giải đáp!