Trang chủSep_Path.pngTrợ giúp pháp lýSep_Path.pngThủ tục đăng ký kinh doanhSep_Path.pngHộ kinh doanh có được kinh doanh vàng bạc trang sức mỹ nghệ không

Hộ kinh doanh có được kinh doanh vàng bạc trang sức mỹ nghệ không

Thứ ba, 29/01/2019
262

Với đặc thù hoạt động trong quy mô nhỏ lẻ, thì hình thức kinh doanh dưới dạng hộ kinh doanh tỏ ra ưu thê hơn với loại hình doanh nghiệp cho người kinh doanh về thực hiện các nghĩa vụ với cơ quan thuế cũng như điều kiện về giấy phép con. Tuy nhiên,  trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc  trang sức nhiều chủ hộ kinh doanh cũng đang vướng mắc liệu rằng: “Hộ kinh doanh có được phép hoạt động kinh doanh vàng, bạc trang sức mỹ nghệ hay không?”

Pháp luật hiện hành chỉ quy định về cơ sở kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ mà không có quy định về kinh doanh bạc trang sức, mỹ nghệ.

Điều kiện kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ được quy định  tại điều 8 Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng như sau:

“1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có đăng ký kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2.Có địa điểm, cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ.”

Do đó, chỉ các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và có cơ sở vật chất đáp ứng cho hoạt động kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ mới được phép thực hiện hoạt động kinh doanh vàng. Hộ kinh doanh không phải là loại hình doanh nghiệp nên không được phép thực hiện kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ. Tuy nhiên Hộ kinh doanh được phép gia công cho doanh nghiệp sản xuất vàng, trang sức mỹ nghệ theo quy định tại Điều 7 Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng:

“ Cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã và doanh nghiệp được thực hiện gia công cho doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ và phải có đăng ký gia công vàng trang sức, mỹ nghệ trong Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.”

Như vậy, Hộ kinh doanh chỉ được phép gia công cho doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ mà không được trực tiếp kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ.

Còn trang sức bạc thì sao?

Pháp luật hiện hành không quy định về điều kiện kinh doanh bạc trang sức, mỹ nghệ. Do đó hộ kinh doanh có thể đăng ký kinh doanh ngành nghề này.

Trên đây là tư vấn của Luật Trí Nam về chủ đề "Hộ kinh doanh có được phép hoạt động kinh doanh vàng, bạc trang sức mỹ nghệ hay không?". Mọi yêu cầu hỗ trợ ngay hôm nay quý vị hãy liên hệ ngay với Luật sư để được trợ giúp.