Trang chủSep_Path.pngTrợ giúp pháp lýSep_Path.pngThủ tục xin giấy phép đầu tưSep_Path.pngĐiều kiện cấp giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ theo quy định mới

Điều kiện cấp giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ theo quy định mới

Thứ hai, 07/01/2019
190

Tư vấn điều kiện cấp giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ hàng hóa cho công ty nước ngoài theo nghị định 09/2018/NĐ-CP. Với vai trò doanh nghiệp chuyên dịch vụ thành lập cơ sở bán lẻ cho công ty nước ngoài, luật sư xin phân tích các điều kiện thành lập cơ sở bán lẻ để nhà đầu tư nước ngoài tham khảo.

Điều kiện cấp giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ theo quy định mới

Nhà đầu tư được quyền xin cấp giấy phép kinh doanh đồng thời với việc thành lập cơ sở bán lẻ thứ nhất khi thành lập công ty hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, hoặc thực hiện công việc độc lập cho từng địa điểm bán lẻ hàng hóa dự kiến thành lập. Điều kiện thành lập cơ sở bán lẻ hàng hóa bao gồm

Điều kiện thành lập cơ sở bán lẻ thứ nhất

a) Có kế hoạch về tài chính để lập cơ sở bán lẻ;

b) Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã được thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên;

c) Địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa lý.

 

Điều kiện thành lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất

a) Trường hợp không phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế:

Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Trường hợp phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế:

- Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này;

- Đáp ứng tiêu chí Kiểm tra nhu cầu kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định này.

 

Điều kiện thành lập cơ sở bán lẻ có diện tích dưới 500 m2, được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini.

Lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất, trừ trường hợp cơ sở bán lẻ đó có diện tích dưới 500 m2, được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini sẽ phải thực hiện ENT (Kiểm tra nhu cầu kinh tế). Tiêu chí kiểm tra nhu cầu kinh tế bao gồm:

a) Quy mô của khu vực thị trường địa lý chịu ảnh hưởng khi cơ sở bán lẻ hoạt động;

b) Số lượng các cơ sở bán lẻ đang hoạt động trong khu vực thị trường địa lý;

c) Tác động của cơ sở bán lẻ tới sự ổn định của thị trường và hoạt động kinh doanh của các cơ sở bán lẻ, chợ truyền thống trong khu vực thị trường địa lý;

d) Ảnh hưởng của cơ sở bán lẻ tới mật độ giao thông, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy trong khu vực thị trường địa lý;

đ) Khả năng đóng góp của cơ sở bán lẻ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực thị trường địa lý, cụ thể:

- Tạo việc làm cho lao động trong nước;

- Đóng góp cho sự phát triển và hiện đại hóa ngành bán lẻ trong khu vực thị trường địa lý;

- Cải thiện môi trường và điều kiện sống của dân cư trong khu vực thị trường địa lý;

- Khả năng và mức độ đóng góp cho ngân sách nhà nước.

 

Điều kiện về mặt hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ hàng hóa

- Nhà đầu tư nộp đủ hồ sơ theo quy định tại điều 20 và điều 27 nghị định 09/2018/NĐ-CP.

- Có công văn chấp thuận của Bộ công thương về việc thành lập cơ sở bán lẻ.

- Có văn bản đánh giá của hộ đồng ENT đối với việc thành lập địa điểm bán lẻ trên 500m2 và không nằm trong các trung tâm thương mại.