Trang chủSep_Path.pngTrợ giúp pháp lýSep_Path.pngThủ tục đăng ký độc quyền sản phẩmSep_Path.pngĐăng ký bản quyền tác giả cho tác phẩm âm nhạc

Đăng ký bản quyền tác giả cho tác phẩm âm nhạc

Thứ tư, 30/01/2019
79

Ở Việt Nam quyền sở hữu trí tuệ chưa được tôn trọng đúng mức, trong tình hình đó thì tác phẩm âm nhạc cũng không phải là ngoại lệ. Tác phẩm âm nhạc là 1 trong số các tác phẩm bị vi phạm nhiều nhất tại Việt Nam hiện nay. Đã có nhiều vụ kiện xảy ra để đòi quyền tác giả và các vấn đề liên quan đến quyền tác giả nhưng về gốc rễ vấn đề vi phạm quyền tác giả vẫn chưa được giải quyết.

Tác phẩm âm nhạc nói riêng hay tác phẩm nghệ thuật nói chung là thành quả sáng tạo của con người, để có tác phẩm có giá trị thì tác giả phải đầu tư rất nhiều về trí tuệ, thời gian và tài chính. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng vi phạm quyền tác giả đang diễn ra phổ biến đặc biệt là quyền tác giả về tác phẩm âm nhạc. Các hành vi bị coi là xâm phạm quyền tác giả được Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định cụ thể tại điều 28 như: Mạo danh tác giả; Công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả; Cho thuê tác phẩm mà không trả tiền nhuận bút, thù lao và quyền lợi vật chất khác cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả; Xuất bản tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả;…..Vì vậy, việc bảo hộ quyền tác giả là cần thiết và bảo đảm cho người sáng tạo ra tác phẩm có cơ sở pháp lý chống lại các hành vi xâm phạm quyền tác giả.

Quyền tác giả hay thường gọi là bản quyền, bản quyền tác giảlà quyền hợp pháp của tổ chức, các nhân đối với tác giả tác phẩm âm nhạc do mình sáng tác. Quyền tác giả đối với tác phẩm bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản.Mọi hành vi sử dụng tác phẩm đều phải được phép của chủ sở hữu tác phẩm và phải trả tiền cho chủ sở hữu tác phẩm về việc sử dụng đó.

Việc xâm phạm quyền tác giả về âm nhạc phổ biến nhất hiện nay như sao chép, nhái, đạo nhạc sẽ ảnh hưởng đến khả năng sáng tác của các nhạc sĩ, nghệ sĩ bởi lẽ tác phẩm đó là lợi ích, sự động viên về tinh thần và những lợi ích vật chất từ việc khai thác tác phẩm bù đắp những chi phí đã phải bỏ ra cho việc sáng tạo tác phẩm đó.Tuy nhiên, phát hiện ra các hành vi đó nhưng hầu hết các tác giả không chứng minh được quyền tác giả, vì vậy để ngăn chặn hành vi xâm phạm và tạo cơ sở pháp lý rõ ràng đối với quyền sở hữu tác phẩm tinh thần của mình, các tác giả nên xem xét đăng ký quyền tác giả cho tác phẩm âm nhạc của mình.

Đăng ký quyền tác giả cho tác phẩm âm nhạc

Đăng ký quyền tác giả không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền tác giả. Việc đăng ký bảo hộ không phải là cơ sở xác lập quyền tác giả; tác phẩm dù có đăng ký hay không đăng ký quyền tác giả đều được hưởng sự bảo hộ như nhau. Tuy nhiên, việc đăng ký quyền tác giả lại cần thiết và rất có ý nghĩa trong việc bảo vệ quyền tác giả, đặc biệt trong việc chứng minh quyền tác giả khi có tranh chấp xảy ra.

Theo điều 50, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 thì hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả tác phẩm âm nhạc gồm:

  • Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.
  • Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan;
  • Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;
  • Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
  • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
  • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho người nộp đơn. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.