Trang chủSep_Path.pngDân sựSep_Path.pngCó giảm trừ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo?

Có giảm trừ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo?

Thứ ba, 06/02/2018
171

Xin hỏi luật sư hộ cận nghèo như gia đình tôi khi tham gia bảo hiểm y tế có được giảm trừ, miễn giảm gì không? Xin luật sư hướng dẫn giúp tôi việc xin giảm trừ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo. (Câu hỏi được rút gọn đảm bảo việc bảo mật thông tin cho người hỏi)

Câu trả lời của luật sư

Đối tượng hộ cận nghèo và đối tượng tham gia theo hộ gia đình được quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014:

Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:

a) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

b) Học sinh, sinh viên.

Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.

Đồng thời, theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014 : Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.

Vì vậy, nếu gia đình bạn thuộc diện hộ cận nghèo thì gia đình bạn không thuộc đối tượng đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Tức là, mỗi cá nhân có nhu cầu đóng bảo hiểm y tế sẽ tự tham gia bảo hiểm y tế mà không phải bắt buộc tham gia cho tất cả thành viên trong hộ gia đình.

Theo quy định này, việc tham gia bảo hiểm y tế cho thành viên hộ cận nghèo không được miễn trừ như đối với đối tượng tham gia theo hộ gia đình. Nhưng đối tượng hộ cận nghèo sẽ được nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 13 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014: “Mức đóng hàng tháng của đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 12 của Luật này tối đa bằng 6% mức lương cơ sở do đối tượng tự đóng và được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng” và điểm i khoản 2 Điều 2 Nghị định 105/2014/NĐ-CP:

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của các đối tượng được quy định như sau: Bằng 4,5% mức lương cơ sở đối với đối tượng quy định tại các Điểm b, c, d, đ, e, g, h, i, k, l, m và Điểm n Khoản 3; Khoản 4 và Khoản 5 Điều 12 sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế và đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định này.

Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 105/2014/NĐ-CP:

a) Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo mới thoát nghèo, thời gian hỗ trợ 05 năm sau khi thoát nghèo. Trường hợp người thuộc hộ cận nghèo đã thoát nghèo trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 nhưng thời gian thoát nghèo tính đến ngày 01 tháng 01 năm 2015 chưa đủ 05 năm thì thời gian còn lại được hỗ trợ thấp nhất là 01 năm;

b) Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang sinh sống tại các huyện nghèo theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ;

c) Hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo còn lại.

Vì vậy, nếu cá nhân trong hộ cận nghèo mua bảo hiểm y tế sẽ không được giảm trừ mức đóng theo diện hộ gia đình mà sẽ được nhà nước hỗ trợ mức đóng 70% hoặc 100% tùy theo mức hỗ trợ của địa phương.

Mọi thắc mắc bạn đọc có thể liên hệ trực tiếp tới tổng đài tư vấn pháp luật 19006196 để được giải đáp kịp thời. Tổng đài tư vấn pháp luật của Công ty Luật Trí Nam luôn sẵn sàng giúp bạn.