Trang chủSep_Path.pngTrợ giúp pháp lýSep_Path.pngThủ tục khai nhận thừa kếSep_Path.pngCó được phép hủy bỏ di chúc không?

Có được phép hủy bỏ di chúc không?

Thứ hai, 07/01/2019
205

Tôi đang muốn hủy bỏ di chúc đã lập do một vài lý do không tiện nêu. Xin hỏi luật sư có được hủy bỏ di chúc đã lập không? Quy định pháp luật ghi nhận về việc hủy bỏ di chúc như thế nào? (Nội dung câu hỏi được tóm tắt, rút gọn đảm bảo sự bảo mật thông tin của người liên hệ)

Có được phép hủy bỏ di chúc không?

Bạn muốn hủy bỏ di chúc có thể tham khao quy định tại Bộ luật dân sự quy định về vấn đề hủy bỏ di chúc như sau:

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Điều 662 Bộ luật dân sự  quy định về Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc như sau:

1. Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc vào bất cứ lúc nào.

2. Trong trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau; nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật.

3. Trong trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị hủy bỏ.

Từ quy định trên, di chúc thể hiện ý chí cá nhân của người lập di chúc. Do vậy, người lập di chúc có toàn quyền đối với di chúc mà mình đã lập, có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc bất kì lúc nào nếu muốn.

Mọi thắc mắc các bạn có thể liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật của Công ty Luật Trí Nam 19006196 để được các luật sư của chúng tôi giải đáp!