Chuyển nhượng quyền tác giả năm 2019

Thứ sáu, 22/02/2019
67

Nhu cầu về chuyển nhượng quyền tác giả giữa tác giả, chủ sở hữu với người có nhu cầu ngày một cao. Thực tế pháp luật cũng đã có các quy định liên quan đến vấn đề này. Tuy nhiên, do tính chất phổ biến chưa cao nên nhiều khi cả 2 bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền tác giả cũng không nắm được thủ tục này.

Chuyển nhượng quyền tác giả hiểu một cách đơn giản là việc chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan chuyển giao quyền sở hữu, sử dụng, chuyển giao cho tổ chức, cá nhân khác theo hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan.

Sau khi hai bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng thống nhất được các nội dung trong hợp đồng thì sẽ tiến hành việc soạn thảo và ký kết hợp đồng. Tuy nhiên, việc ký kết xong hợp đồng chuyển nhượng mới chỉ là bước cần nhưng chưa đủ để bên nhận chuyển nhượng đã là người sở hữu các quyền tác giả đổi với tác phẩm. Thủ tục tiếp theo cần phải tiến hành việc đăng ký việc chuyển nhượng trên cơ quan quản lý nhà nước về Đăng ký bản quyền tác giả, ở đây là Cục Bản Quyền Tác Giả. Đối với bước này cần phải chuẩn bị:

- Tờ khai đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan

- 02 bản sao tác phẩm

- Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ (Hợp đồng chuyển nhượng)

- Văn bản đồng ý của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm

- Trường hợp người nộp thay thì cần Giấy uỷ quyền của người nhận chuyển nhượng cho người nộp hồ sơ tại Cục bản quyền tác giả

- Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật

Với việc hội nhập và tham gia vào chuỗi kinh tế toàn cầu ngày càng sau rộng thì các vấn đề liên quan đến chuyển nhượng bản quyền ngày càng trở lên phổ biến, do đó các vấn đề pháp lý liên quan cần có sự cập nhật và thực hiện theo quy định. Việc này cũng nhằm tạo nên một khung cảnh tốt hơn trong thực trang vi phạm bản quyền khá nghiêm trọng tại Việt Nam hiện nay