Trang chủSep_Path.pngTrợ giúp pháp lýSep_Path.pngThủ tục xin giấy phép lao động
Mẫu danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế
10/01/2017
268

Tải Mẫu danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Báo cáo tình hình người lao động nước ngoài 6 tháng đầu năm
10/01/2017
545

Tải Báo cáo tình hình người lao động nước ngoài 6 tháng đầu năm được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Báo cáo tình hình người lao động nước ngoài 6 tháng đầu năm và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Báo cáo tình hình người lao động nước ngoài theo quý
10/01/2017
596

Tải Báo cáo tình hình người lao động nước ngoài theo quý được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Báo cáo tình hình người lao động nước ngoài theo quý và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Báo cáo tình hình người lao động nước ngoài
10/01/2017
362

Tải Báo cáo tình hình người lao động nước ngoài được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Báo cáo tình hình người lao động nước ngoài và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Biên bản thẩm định số liệu thu bhxh,bhyt,bhtn
10/01/2017
201

Tải Biên bản thẩm định số liệu thu bhxh,bhyt,bhtn được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Biên bản thẩm định số liệu thu bhxh,bhyt,bhtn và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Mẫu danh mục phương tiện phục vụ công tác kiểm định
10/01/2017
204

Tải Mẫu danh mục phương tiện phục vụ công tác kiểm định được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu danh mục phương tiện phục vụ công tác kiểm định và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Mẫu danh mục tài liệu phục vụ hoạt động kiểm định
10/01/2017
187

Tải Mẫu danh mục tài liệu phục vụ hoạt động kiểm định được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu danh mục tài liệu phục vụ hoạt động kiểm định và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Mẫu giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài
10/01/2017
387

Tải Mẫu giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Báo cáo tình hình hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
10/01/2017
254

Tải Báo cáo tình hình hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Báo cáo tình hình hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Doanh nghiệp có bắt buộc thành lập công đoàn?
12/07/2016
338

Xin hỏi luật sư có quy định nào bắt buộc doanh nghiệp phải lập công đoàn cơ sở không? Trường hợp công ty tôi không cho phép thành lập công đoàn cơ sở thì đó có phải hành vi vi phạm pháp luật không? Xin luật sư hướng dẫn giúp tôi.


  • <<
  • 11
  • 12
  • 13
Tổng số trang: 13