Trang chủSep_Path.pngTrợ giúp pháp lýSep_Path.pngThủ tục xin giấy phép lao động
Mẫu thông báo giải quyết trợ cấp tai nạn lao động
10/01/2017
230

Tải Mẫu thông báo giải quyết trợ cấp tai nạn lao động được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu thông báo giải quyết trợ cấp tai nạn lao động và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Mẫu đề nghị tuyển người lao động Việt Nam
10/01/2017
259

Tải Mẫu đề nghị tuyển người lao động Việt Nam được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu đề nghị tuyển người lao động Việt Nam và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần
10/01/2017
217

Tải Đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Đơn đề nghị cấp lại, sửa đổi hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
10/01/2017
253

Tải Đơn đề nghị cấp lại, sửa đổi hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Đơn đề nghị cấp lại, sửa đổi hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Mẫu giấy giới thiệu trả lương hưu và trợ cấp mới
10/01/2017
235

Tải Mẫu giấy giới thiệu trả lương hưu và trợ cấp mới được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu giấy giới thiệu trả lương hưu và trợ cấp mới và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Mẫu danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế
10/01/2017
268

Tải Mẫu danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Mẫu danh sách lao động tham gia bhxh,bhyt,bhtn
10/01/2017
211

Tải Mẫu danh sách lao động tham gia bhxh,bhyt,bhtn được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu danh sách lao động tham gia bhxh,bhyt,bhtn và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Mẫu danh sách phân công kiểm định viên
10/01/2017
228

Tải Mẫu danh sách phân công kiểm định viên được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu danh sách phân công kiểm định viên và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Mẫu danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT
10/01/2017
214

Tải Mẫu danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Danh sách tham gia bảo hiểm ý tế của đối tượng tự đóng
10/01/2017
216

Tải Danh sách tham gia bảo hiểm ý tế của đối tượng tự đóng được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Danh sách tham gia bảo hiểm ý tế của đối tượng tự đóng và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.


  • <<
  • 11
  • 12
  • 13
Tổng số trang: 13