Trang chủSep_Path.pngTrợ giúp pháp lýSep_Path.pngThủ tục xin giấy phép đầu tư
Mẫu I.1 văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư
09/01/2017
732

Tải mẫu I.1 văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT. Giấy đề nghị thực hiện dự án đầu tư sử dụng khi đăng ký thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Mẫu I.10 thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư
09/01/2017
284

Tải mẫu I.10 thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT. Công ty vốn đầu tư nước ngoài khi đăng ký tạm ngừng công ty hoặc tạm ngừng một dự án đầu tư đã đăng ký sử dụng biểu mẫu này gửi tới cơ quan quản lý đầu tư trước 15 ngày kể từ thời điểm tạm ngừng.

Mẫu I.11 thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư
09/01/2017
595

Tải mẫu I.11 thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT. Công ty vốn đầu tư nước ngoài khi giải thế hoặc muốn chấm dứt hoạt động dự án sử dụng biểu mẫu này để gửi tới cơ quan quản lý đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Mẫu GP-1 Giấy phép kinh doanh công ty vốn nước ngoài
09/01/2017
380

Tải mẫu GP-1 Giấy phép kinh doanh cấp cho công ty vốn nước ngoài có ngành nghề xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa tại Việt Nam ban hành kèm theo thông tư số 08/2013/TT-BCT.

Mẫu GP-2 Giấy phép lập cơ sở bán lẻ mới nhất
09/01/2017
266

Tải mẫu GP-2 Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cấp cho công ty vốn nước ngoài có ngành nghề thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa tại Việt Nam có kèm theo việc bán lẻ tại cơ sở ban hành kèm theo thông tư số 08/2013/TT-BCT.

Mẫu BC-3 Báo cáo tổng hợp của doanh nghiệp mới nhất
09/01/2017
569

Tải mẫu báo cáo hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan đến mua bán hàng hóa ban hàng kèm theo thông tư 08/2013/TT-BCT. Báo cáo áp dụng cho doanh nghiệp có vốn nước ngoài có ngành nghề xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa tại Việt Nam.

Mẫu BC-1 báo cáo hoạt động của VPDD, chi nhánh thương nhân nước ngoài
09/01/2017
1471

Tải mẫu báo cáo hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Định kỳ một năm một lần VPDD nước ngoài, chi nhánh của thương nhân nước ngoài phải gửi báo cáo tới Sở công thương nơi tổ chức đặt trụ sở VPDD, chi nhánh.

Mẫu BC-2 Báo cáo hoạt động của Chi nhánh mới
09/01/2017
370

Tải mẫu BC-2 Báo cáo hoạt động của Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Báo cáo được gửi tới bộ công thương định kỳ một năm một lần trong suốt thời gian hoạt động của chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Mẫu đơn đăng ký khoản vay nước ngoài mới nhất
09/01/2017
1011

Tải mẫu đơn đăng ký khoản vay nước ngoài mới nhất. Doanh nghiệp có khoản vay trung, dài hạn từ nước ngoài và thuộc trường hợp không được chính phủ bảo lãnh phải sử dụng mẫu đơn trên để đăng ký khoản vay trung, dài hạn tại chi nhánh ngân hàng nhà nước tại tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Mẫu đơn đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài mới
09/01/2017
298

Tải mẫu đơn đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài mới. Doanh nghiệp khi muốn thay đổi nội dung khoản vay trung, dài hạn không được chính phủ bảo lãnh từ nước ngoài phải sử dụng mẫu đơn trên để đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài tại chi nhánh ngân hàng nhà nước tại tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.


Tổng số trang: 14