Trang chủSep_Path.pngTrợ giúp pháp lýSep_Path.pngThủ tục xin giấy phép đầu tư
Mẫu MĐ-1 Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh
09/01/2017
501

Tải mẫu MĐ-1 Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bản mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư số 08/2013/TT-BCT. Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh là tài liệu cần có khi thành lập công ty vốn nước ngoài hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư có nội dung đăng ký quyền xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa.

Mẫu MĐ-2 Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh
09/01/2017
363

Tải mẫu MĐ-2 Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bản mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư số 08/2013/TT-BCT.

Mẫu MĐ-3 Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh
09/01/2017
269

Tải mẫu MĐ-3 Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh/ Giấy phép lập cơ sở bán lẻ bản mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư số 08/2013/TT-BCT.

Mẫu MĐ-4 Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ
09/01/2017
332

Tải mẫu MĐ-4 Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ bản mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư số 08/2013/TT-BCT. Công ty vốn nước ngoài thành lập cơ sở bán lẻ sử dụng biểu mẫu nói trên để thực hiện thủ tục đăng ký.

Mẫu MĐ-5 Đề nghị sửa đổ Giấy phép lập cơ sở bán lẻ
09/01/2017
214

Tải mẫu MĐ-5 Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ bản mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư số 08/2013/TT-BCT.

Mẫu II.5 thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án
09/01/2017
562

Tải mẫu II. 5 Văn bản thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo Điều 42 Luật đầu tư, Điều 27 Nghị định 118/2015/NĐ-CP. Mẫu Văn bản thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư ban hành kèm theo thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.

II.6 mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành
09/01/2017
276

Tải mẫu II.6 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành được ban hành kèm theo thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.

Mẫu II.7 quyết định cho giãn tiến độ thực hiện dự án
09/01/2017
748

Tải mẫu II.7 Văn bản về việc giãn tiến độ đầu tư theo Khoản 4, Điều 46 Luật đầu tư. Biểu mẫu được ban hành kèm theo thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.

Mẫu II.8 Quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
09/01/2017
444

Tải mẫu II.8 Quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo Khoản 2 Điều 48 Luật đầu tư và Điểm c Khoản 2 Điều 41 Nghị định 118/2015/NĐ-CP.

Mẫu II.9 chấp thuận cho người nước ngoài góp vốn, mua cổ phần
09/01/2017
296

Tải mẫu II.9 Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài được cấp cho nhà đầu tư theo Điểm b Khoản 3 Điều 26 Luật đầu tư.


Tổng số trang: 14