Trang chủSep_Path.pngTrợ giúp pháp lýSep_Path.pngThủ tục xin giấy phép đầu tư
Mẫu xác nhận đăng ký khoản vay dài hạn nước ngoài
09/01/2017
366

Tải mẫu xác nhận của ngân hàng nhà nước về việc doanh nghiệp đăng ký khoản vay trung, dài hạn nước ngoài thuộc trường hợp không được chính phủ bảo lãnh.

Mẫu thông báo hoạt động của VPDD, chi nhánh
09/01/2017
558

Tải mẫu thông báo hoạt động của VPDD, chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Biểu mẫu được luật sư cập nhật theo nghị định 07/2016/NĐ-CP.

Mẫu TB-1 Thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của VPDD
09/01/2017
311

Tải mẫu TB-1 Thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện/ chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Biểu mẫu được luật sư cập nhật theo nghị định 07/2016/NĐ-CP.

Mẫu TB-2 Thông báo chấm dứt hoạt động của VPDD
09/01/2017
457

Tải mẫu TB-2 Thông báo chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện/ chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Biểu mẫu được luật sư cập nhật theo nghị định 07/2016/NĐ-CP.

Mẫu MĐ-6 Bản giải trình điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa
09/01/2017
938

Tải mẫu MĐ-6 Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá bản mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư số 08/2013/TT-BCT.

Mẫu MĐ-1 Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập VPDD
09/01/2017
324

Tải mẫu MĐ-1 Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Thương nhân nước ngoài thành lập trên 1 năm mới được phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh công ty tại Việt Nam. Biểu mẫu được luật sư cập nhật theo nghị định 07/2016/NĐ-CP.

Mẫu MĐ-2 Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập VPDD
09/01/2017
314

Tải mẫu MĐ-2 Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Biểu mẫu được luật sư cập nhật theo nghị định 07/2016/NĐ-CP.

Mẫu MĐ-3 Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập VPDD
09/01/2017
450

Tải mẫu MĐ-3 Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/ chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Biểu mẫu được luật sư cập nhật theo nghị định 07/2016/NĐ-CP.

Mẫu MĐ-4 Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập VPDD
09/01/2017
1028

Tải mẫu MĐ-4 Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/ chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Biểu mẫu được luật sư cập nhật theo nghị định 07/2016/NĐ-CP.

Mẫu MĐ-5 Đơn đề nghị gia hạn và điều chỉnh Giấy phép thành lập VPDD
09/01/2017
439

Tải mẫu MĐ-5 Đơn đề nghị gia hạn và điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/ chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Biểu mẫu được luật sư cập nhật theo nghị định 07/2016/NĐ-CP.


Tổng số trang: 14