Trang chủSep_Path.pngTrợ giúp pháp lýSep_Path.pngThủ tục xin giấy phép đầu tư
Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài
07/02/2018
299

Để tiến hành các hoạt động đầu tư tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật đầu tư Việt Nam. Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài được quy định tại Luật đầu tư năm 2014 và Nghị định số 118/2015/NĐ - CP chính thức có hiệu lực vào ngày 27/12/2015. Để tiến hành các hoạt động đầu tư tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam về đầu tư.

Làm gì khi hết thời hạn dự án đầu tư
07/02/2018
406

Mỗi dự án đầu tư khi được cấp phép đều được ghi nhận về thời hạn dự án trong giấy chứng nhận đầu tư. Khi hết thời hạn đầu tư dự án thì tùy theo nhu cầu thực tế nhà đầu tư có thể lựa chọn chấm dứt dự án hay tiếp tục gia hạn dự án Gia hạn dự án đầu tư là điều cần thiết khi doanh nghiệp nước ngoài vẫn muốn tiếp tục hoạt động tại Việt Nam mà dự án đầu tư đã hết hạn. Hồ sơ gia hạn giấy phép đầu tư được quy định cụ thể như dưới đây:

Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài
07/02/2018
576

Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế là một trong những hình thức đầu tư được quy định tại Luật Đầu tư số 67/2014/QH13. Nhà đầu tư nước ngoài tiến hành đầu tư tại Việt Nam cũng có thể thực hiện việc đầu tư thông qua hình thức này. Quy định về đầu tư thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài được ghi nhận tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC
07/02/2018
561

Hiện nay, ở Việt Nam tồn tại nhiều loại hình đầu tư, trong đó, hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh ( hợp đồng BCC) là hình thức đầu tư linh hoạt và hiệu quả, được pháp luật đầu tư của hầu hết các quốc gia trên thế giới ghi nhận. Luật đầu tư số 67/2014/QH13 đã có những quy định về hình thức đầu tư ngày càng phổ biến này. Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC là một trong những hình thức đầu tư phổ biến tại Việt Nam hiện nay. Đây là hình thức đầu tư được đánh giá là linh hoạt, thích hợp với các dự án cần triển khai nhanh mà thời hạn đầu tư ngắn. 

Hợp đồng dự án trong đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP
07/02/2018
536

Đầu tư theo hình thức đối tác công tư là một trong những hình thức đầu tư được pháp luật đầu tư Việt Nam ghi nhận và quy định trong Luật Đầu tư năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật đầu tư. Đây là hình thức đầu tư trên cơ sở hợp đồng giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Điều kiện giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án
07/02/2018
336

Điều kiện được giao đấtt, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư được phép luật quy định như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp thắc mắc trên. Điều kiện được giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư được quy định tại Điều 58 Luật Đất đai năm 2013. Cụ thể như sau:

Ngành nghề và địa bàn ưu đãi đầu tư mới
07/02/2018
345

Danh mục các ngành nghề và địa bàn ưu đãi đầu tư được pháp luật Việt Nam quy định như thế nào. Bài viết sau đây sẽ phần nào giải đáp nội dung trên. Ngành nghề và địa bàn ưu đãi đầu tư được quy định tại Điều 16 Luật Đầu tư 2014. Cụ thể như sau:

Điều kiện đăng ký doanh nghiệp vốn nước ngoài tại Việt Nam
07/02/2018
337

Điều kiện đăng ký công ty có vốn nước ngoài theo luật đầu tư số 67/2014/QH13. Phân tích các điều kiện cần đáp ứng để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp có vốn nước ngoài và cập nhật các điểm mới về công ty nước ngoài theo nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật đầu tư. Điều kiện cần đáp ứng của nhà đầu tư nước ngoài bao gồm:

Những điểm mới của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13
07/02/2018
367

Luật Đầu tư 2014 có những điểm mới nào so với Luật Đầu tư 2005? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong bài viết sau. Ngày 26/11/2014 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Đầu tư và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/07/2015. Luật Đầu tư 2014 với 7 chương, 76 điều qui định về hoạt động của nhà đầu tư kinh doanh tại Việt Nam cũng như qui định về việc đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài. Luật Đầu tư 2014 đã thể hiện nhiều điểm mới nổi bật so với qui định của Luật Đầu tư 2005.

Hướng dẫn chuyển nhượng dự án đầu tư vốn nước ngoài
07/02/2018
298

Trong quá trình thực hiện dự án, nhà đầu tư hoàn toàn có quyền chuyển nhượng dự án của mình cho một doanh nghiệp khác. Tuy nhiên việc chuyển nhượng phải đảm báo các điều kiện theo pháp luật quy định. Việc chuyển nhượng một phần hay toàn bộ dự án đầu tư đều phải tuân thủ điều kiện mà luật đầu tư quy đinh. Cả nhà đầu tư hiện tại và nhà đầu tư được chuyển nhượng đều phải có các yêu cầu như sau:


Tổng số trang: 14