Trang chủSep_Path.pngTrợ giúp pháp lýSep_Path.pngThủ tục xin giấy phép đầu tư
Trình tự thực hiện dự án đầu tư vốn nước ngoài
Trình tự thực hiện dự án đầu tư vốn nước ngoài
22/02/2018
403

Tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài hay cá nhân có quốc tịch nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam được coi là nhà đầu tư nước ngoài. Vậy, pháp luật quy định về trình tự thực hiện dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài như thế nào?

Phân loại hình thức đầu tư theo hợp đồng
07/02/2018
505

Các loại hợp đồng đầu tư BCC, BOT, BTO, BT, PPP năm 2016. Phân tích các đặc điểm nội bật của mỗi loại hợp đồng và so sánh hình thức đầu tư theo hợp đồng này với nhau. Cùng luật sư phân tích các điểm khác nhau của những hình thức đầu tư này và tổng hợp đặc điểm nổi bật của mỗi loại hợp đồng?

Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư
07/02/2018
397

Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với những dự án đầu tư có điều kiện? Cùng luật sư tìm hiểu quyền quyết định chủ trương đầu tư trong từng loại dự án đầu tư cụ thể theo ghi nhận tại luật đầu tư số 67/2014/QH13.

Điều kiện triển khai dự án đầu tư đúng luật
07/02/2018
628

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp cho dự án sẽ được cơ quan quản lý đầu tư ghi cụ thể các nội dung liên quan đến hoạt động dự án và tiến độ thực hiện dự án. Đây đều là các thông tin nhà đầu tư tự đăng ký khi thành lập công ty và phải chịu trách nhiệm triển khai đúng với nội dung đã cam kết. Triển khai dự án đầu tư đúng luật khi nhà đầu tư tuân thủ đúng các nguyên tắc sau:

Những điều cần biết về giãn tiến độ thực hiện dự án
07/02/2018
502

Luật đầu tư 2014 ghi nhận nhà đầu tư được giãn tiến độ thực hiện dự án cho phù hợp với điều kiện thực tế. Theo đó để tuân thủ đúng pháp luật dự án đầu tư cần thực hiện đúng các quy định sau về giãn tiến độ thực hiện dự án.

Điều kiện dừng, tạm ngừng dự án đầu tư nước ngoài
07/02/2018
358

Phân tích điều kiện cần đáp ứng khi dừng, tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư theo luật đầu tư 2014. Nhà đầu tư khi dừng hoặc tạm ngừng dự án đầu tư cần chấp hành đúng quy định để đảm bảo hoạt động bình thường của các dự án khác khi công ty triển khai nhiều dự án đầu tư khác nhau.

Chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành dự án
07/02/2018
745

Pháp nhân, tổ chức nước ngoài có được chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành dự án tại Việt Nam khi dự án chưa hoàn thành không? Xin luật sư hướng dẫn chi tiết thủ tục chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành để doanh nghiệp tôi áp dụng.

Quy định về hoạt động đầu tư ra nước ngoài
07/02/2018
359

Hoạt động đầu tư ra nước ngoài không còn là một khái niệm xa vời đối với các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn của Việt Nam. Ngày nay, các doanh nghiệp Việt Nam được chính phủ khuyến khích đầu tư ra nước ngoài. Nguyên tắc, hình thức hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

Chế độ báo cáo hoạt động của dự án đầu tư
07/02/2018
364

Theo quy định tại Điều 71 Luật Đầu tư 2014 hàng tháng, hàng quý và hàng năm, các nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan thống kê trên địa bàn về tình hình thực hiện dự án đầu tư. Các nội dung báo cáo gồm vốn đầu tư thực hiện, kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh, thông tin về lao động, nộp ngân sách nhà nước, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, xử lý và bảo vệ môi trường và các chỉ tiêu chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động.

Tách giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
07/02/2018
1221

Công ty vốn nước ngoài có giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì từ 01/07/2015 khi điều chỉnh giấy phép này công ty phải thực hiện thủ tục tách giấy chứng nhận đầu tư thành: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư


Tổng số trang: 14