Trang chủSep_Path.pngTrợ giúp pháp lýSep_Path.pngThủ tục xin giấy phép đầu tư
Mẫu 04-CS/SPXD báo cáo công trình, hạng mục công trình thực hiện trong năm
09/01/2017
218

Tải mẫu 04-CS/SPXD báo cáo công trình, hạng mục công trình thực hiện trong năm áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động xây dựng

Mẫu 04-CS/SXCN báo cáo hoạt động sản xuất công nghiệp
09/01/2017
248

Tải mẫu 04-CS/SXCN báo cáo hoạt động sản xuất công nghiệp áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động sản xuất công nghiệp

Mẫu 04-CS/NKHH báo cáo hoạt động nhập khẩu hàng hóa
09/01/2017
345

Tải mẫu 04-CS/NKHH báo cáo hoạt động nhập khẩu hàng hóa áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu hàng hoá

Mẫu 04-CS/NTTS báo cáo nuôi trồng thủy sản
09/01/2017
227

Tải mẫu 04-CS/NTTS báo cáo nuôi trồng thủy sản áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động nuôi trồng thủy sản

Mẫu 04-CS/SLNN báo cáo diện tích, năng suất, sản lượng cây công nghiệp
09/01/2017
294

Tải mẫu 04-CS/SLNN báo cáo diện tích, năng suất, sản lượng cây công nghiệp áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động trồng trọt

Mẫu 04-CS/SPCN báo cáo số lượng và sản phẩm chăn nuôi
09/01/2017
251

Tải mẫu 04-CS/SPCN báo cáo số lượng và sản phẩm chăn nuôi áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động chăn nuôi

Mẫu 04-CS/HĐLT báo cáo hoạt động dịch vụ lưu trú
09/01/2017
298

Tải mẫu 04-CS/HĐLT báo cáo hoạt động dịch vụ lưu trú áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động dịch vụ lưu trú

Mẫu 04-CS/HĐTM báo cáo hoạt động thương mại
09/01/2017
236

Tải mẫu 04-CS/HĐTM báo cáo hoạt động thương mại áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động bán buôn, bán lẻ; sửa chữa ôtô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác

Mẫu 04-CS/HĐXD báo cáo hoạt động xây dựng
09/01/2017
198

Tải mẫu 04-CS/HĐXD báo cáo hoạt động xây dựng áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động xây dựng

Mẫu 04-CS/KTLS báo cáo trồng rừng, chăm sóc rừng và khai thác lâm sản
09/01/2017
275

Tải mẫu 04-CS/KTTS báo cáo trồng rừng, chăm sóc rừng và khai thác lâm sản áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động lâm nghiệp


Tổng số trang: 15