Trang chủSep_Path.pngTrợ giúp pháp lýSep_Path.pngThủ tục gia hạn visa - Thẻ tạm trú
Mẫu N15B đề nghị cấp phép vào khu vực biên giới
Mẫu N15B đề nghị cấp phép vào khu vực biên giới
10/01/2017
294

Tải Mẫu N15B đề nghị cấp phép vào khu vực biên giới được luật sư cập nhật theo luật xuất nhập cảnh 2014. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về Mẫu N15B đề nghị cấp phép vào khu vực biên giới liên hệ sự trợ giúp của luật sư ngay hôm nay.

Mẫu X06 giấy trình báo mất thể ABTC mới nhất
Mẫu X06 giấy trình báo mất thể ABTC mới nhất
10/01/2017
245

Tải Mẫu X06 giấy trình báo mất thể ABTC mới nhất được luật sư cập nhật theo luật xuất nhập cảnh 2014. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về Mẫu X06 giấy trình báo mất thể ABTC mới nhất liên hệ sự trợ giúp của luật sư ngay hôm nay.

Mẫu X07-ABTC thông báo mất thẻ ABTC bằng tiếng Anh
Mẫu X07-ABTC thông báo mất thẻ ABTC bằng tiếng Anh
10/01/2017
249

Tải Mẫu X07-ABTC thông báo mất thẻ ABTC bằng tiếng Anh được luật sư cập nhật theo luật xuất nhập cảnh 2014. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về Mẫu X07-ABTC thông báo mất thẻ ABTC bằng tiếng Anh liên hệ sự trợ giúp của luật sư ngay hôm nay.

Mẫu N11A công văn chấp thuận cho người nước ngoài thường trú
Mẫu N11A công văn chấp thuận cho người nước ngoài thường trú
10/01/2017
232

Tải Mẫu N11A công văn chấp thuận cho người nước ngoài thường trú được luật sư cập nhật theo luật xuất nhập cảnh 2014. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về Mẫu N11A công văn chấp thuận cho người nước ngoài thường trú liên hệ sự trợ giúp của luật sư ngay hôm nay.

Mẫu N12 phiếu khai báo tạm trú của người nước ngoài
Mẫu N12 phiếu khai báo tạm trú của người nước ngoài
10/01/2017
1733

Tải Mẫu N12 phiếu khai báo tạm trú của người nước ngoài được luật sư cập nhật theo luật xuất nhập cảnh 2014. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về Mẫu N12 phiếu khai báo tạm trú của người nước ngoài liên hệ sự trợ giúp của luật sư ngay hôm nay.

Mẫu N13 danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú
Mẫu N13 danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú
10/01/2017
512

Tải Mẫu N13 danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú được luật sư cập nhật theo luật xuất nhập cảnh 2014. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về Mẫu N13 danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú liên hệ sự trợ giúp của luật sư ngay hôm nay.

Mẫu N14 lệnh trục xuất người nước ngoài mới nhất
Mẫu N14 lệnh trục xuất người nước ngoài mới nhất
10/01/2017
277

Tải Mẫu N14 lệnh trục xuất người nước ngoài mới nhất được luật sư cập nhật theo luật xuất nhập cảnh 2014. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về Mẫu N14 lệnh trục xuất người nước ngoài mới nhất liên hệ sự trợ giúp của luật sư ngay hôm nay.

Mẫu N15A đề nghị cấp phép vào khu vực biên giới
Mẫu N15A đề nghị cấp phép vào khu vực biên giới
10/01/2017
291

Tải Mẫu N15A đề nghị cấp phép vào khu vực biên giới được luật sư cập nhật theo luật xuất nhập cảnh 2014. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về Mẫu N15A đề nghị cấp phép vào khu vực biên giới liên hệ sự trợ giúp của luật sư ngay hôm nay.

Đơn đăng ký thông tin người nước ngoài khai báo tạm trú
Đơn đăng ký thông tin người nước ngoài khai báo tạm trú
10/01/2017
483

Tải Đơn đăng ký thông tin người nước ngoài khai báo tạm trú được luật sư cập nhật theo luật xuất nhập cảnh 2014. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về Đơn đăng ký thông tin người nước ngoài khai báo tạm trú liên hệ sự trợ giúp của luật sư ngay hôm nay.

Mẫu BBGN-PNTE biên bản giao nhận phụ nữ bị bán ra nước ngoài
Mẫu BBGN-PNTE biên bản giao nhận phụ nữ bị bán ra nước ngoài
10/01/2017
307

Tải Mẫu BBGN-PNTE biên bản giao nhận phụ nữ bị bán ra nước ngoài được luật sư cập nhật theo luật xuất nhập cảnh 2014. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về Mẫu BBGN-PNTE biên bản giao nhận phụ nữ bị bán ra nước ngoài liên hệ sự trợ giúp của luật sư ngay hôm nay.


Tổng số trang: 6